Institutionen för svenska och flerspråkighet bjuder in till ett seminarium på temat Aspekter på flerspråkighet i utbildning och tolkning inom den vandrande seminarieserien Barn, migration och integration. 

Vi presenterar några av våra forsknings- och samverkansprojekt som rör nyanlända barn och ungdomar i skolan och vården.   Abstrakt BMI-seminarium 30 nov 2017 (128 Kb)

  • Judith Chrystal: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter
  • Judith Chrystal och Cecilia Wadensjö: Skolans flerspråkiga personal – en resurs i kartläggningssamtal om litteracitet
  • Maria Lim Falk och Helena Bani Shoraka:  Att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov
  • Elisabet Tiselius: Tolkanvändning och flerspråkighet i högspecialiserad barncancervård 

Tacksam för anmälan i Doodle senast den 27 november för fikabeställning: https://doodle.com/poll/a2wh39gabzq4s9va

Varmt välkomna!