Seminariet äger rum torsdag 1 juni 2017 kl 15:00-17:00 i sal F4204, Södra husen, Frescati.

Värd för seminariet är Institutionen för språkdidaktik.

Program

Kl 15:00-15:15. Docent, och institutionens forskningssamordnare, Elisabeth Zetterholm ger en kort presentation av forskningen vid institutionen.

Kl 15:15-16:15 Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Susanne Duek, lektor i pedagogik och utbildningsledare inom rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. Se  abstract Susanne Duek (82 Kb) .

Kl 16:15-16:30 Kaffepaus.

Kl 16:30-17:00 Litteracitet – en dörröppnare till livet. Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling samt postdoc inom BMI, presenterar sin materialinsamling på en flerspråkig skola med elever som talar 50 olika modersmål.

Anmälan

För vår planering inför kaffepausen ber vi att du anmäler ditt deltagande via följande Doodle-länk senast måndagen den 29 maj: https://beta.doodle.com/poll/7vkq5bsxwzv3hg9m#table

Hitta hit

Se karta: http://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/arkitektur/byggnader/s%C3%B6dra-huset-1.138383

Frågor

Önskar du ytterligare information om seminariet kan du kontakta Elisabeth Zetterholm, elisabeth.zetterholm@isd.su.se eller Sari Vuorenpää, sari.vuorenpaa@isd.su.se

 

Varmt välkomna!