Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar & publikationer

Nedan ser du fakultetens senaste avhandlingar och publikationer.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

Avhandlingar

Författare Titel År
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017
Erik Sinander
Internationell kollektivavtalsreglering : En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 2017
Adam Croon
Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet 2017
Stanley Greenstein
Our Humanity Exposed : Predictive Modelling in a Legal Context 2017
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017
Helene Andersson
Dawn Raids under Challenge : A Study of the European Commission’s Dawn Raid Practices in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective 2017
Johan Axhamn
Databasskydd 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Nikola Hajdin
Article 33 – Superior orders and prescription of law 2017
Pernilla Leviner
Våra barn och andras ungar : om solidaritet och (o)likabehandling av barn i det svenska välfärdssystemet 2017
Göran Millqvist
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 2017

EU i en världsordning under omvandling 2018

Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränzoner 2017
Pernilla Leviner, Tommy Lundström
Om tvångsomhändertagande av barn : en inledning 2017

Författningssamling i straffrätt med hänvisningar till rättsfall 2017
Kavot Zillén
Conscientious Objections in Clinical Healthcare Education as a Manifestation of Religion 2017
Kavot Zillén
Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem : Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen 2017
Kavot Zillén
EU-domstolens avgöranden om muslimsk huvudduk på arbetsplatsen - ingenting förvånande 2017
Said Mahmoudi
The Iran Nuclear Deal : Some International-Law Aspects 2017
Jan Andersson
Exit in Private Companies – An Overview 2017

Tilliten i EU vid ett vägskäl 2017
Antonina Bakardjieva Engelbrekt
The Impact of the UCP Directive on National Fair Trading Law and Institutions : Gradual Convergence or Deeper Fragmentation 2017
Pernilla Leviner
Samtyckeskonstruktionen i LVU : En analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt 2016
Jan Andersson
Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD – mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå? 2017
Christina Ramberg, Jan Ramberg
Avtalsrätten : en introduktion 2017
Nikola Hajdin
The Nature of Leadership in the Crime of Aggression : The ICC’s New Concern? 2017
Pål Wrange
Does Who Matter? Legal Authority and the Use of Military Violence 2017
Dennis Martinsson
Så bör en invändning om villfarelse hanteras - särskilt om gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse 2017

Kontakt

Teresa Simon Almendal
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se


Pål Wrange
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 43 19
e-post: pal.wrange@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen