Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar & publikationer

Nedan ser du fakultetens senaste avhandlingar och publikationer.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

Avhandlingar

Författare Titel År
Erik Sinander
Internationell kollektivavtalsreglering : En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 2017
Adam Croon
Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet 2017
Stanley Greenstein
Our Humanity Exposed : Predictive Modelling in a Legal Context 2017
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017
Helene Andersson
Dawn Raids under Challenge : A Study of the European Commission’s Dawn Raid Practices in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective 2017
Johan Axhamn
Databasskydd 2017
Simon Andersson
Skälig misstanke 2016
Lydia Lundstedt
Territoriality in Intellectual Property Law : A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and United States 2016

Övriga publikationer

Författare Titel År
Nikola Hajdin
Article 33 – Superior orders and prescription of law 2017
Pål Wrange
International Humanitarian Law without the State 2017

Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränzoner 2017
Pernilla Leviner, Tommy Lundström
Om tvångsomhändertagande av barn : en inledning 2017

Författningssamling i straffrätt med hänvisningar till rättsfall 2017
Kavot Zillén
Conscientious Objections in Clinical Healthcare Education as a Manifestation of Religion 2017
Kavot Zillén
Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem : Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen 2017
Kavot Zillén
Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering 2017
Kavot Zillén
EU-domstolens avgöranden om muslimsk huvudduk på arbetsplatsen - ingenting förvånande 2017
Said Mahmoudi
The Iran Nuclear Deal : Some International-Law Aspects 2017
Jan Andersson
Exit in Private Companies – An Overview 2017
Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Marknadsdomstolen som en aktiv samtalspart i dialogen med EU-domstolen 2017

Tilliten i EU vid ett vägskäl 2017
Antonina Bakardjieva Engelbrekt
The Impact of the UCP Directive on National Fair Trading Law and Institutions : Gradual Convergence or Deeper Fragmentation 2017
Pernilla Leviner
Samtyckeskonstruktionen i LVU : En analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt 2016
Jan Andersson
Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD – mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå? 2017
Christina Ramberg, Jan Ramberg
Avtalsrätten : en introduktion 2017
Nikola Hajdin
The Nature of Leadership in the Crime of Aggression : The ICC’s New Concern? 2017
Pål Wrange
Does Who Matter? Legal Authority and the Use of Military Violence 2017
Dennis Martinsson
Så bör en invändning om villfarelse hanteras - särskilt om gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse 2017

Kontakt

Teresa Simon Almendal
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se


Pål Wrange
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 43 19
e-post: pal.wrange@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen