juridiska institutionens webbplats finns utförlig information om forskarprojekt och forskare knutna till respektive forskningsområde.

Vid Juridicum finns följande rättsvetenskapliga forskningsområden:

Allmän rättslära  
Civilrätt  
  Allmän förmögenhetsrätt
  Arbetsrätt
  Associations och värdepappersrätt
  Familjerätt och barnrätt
  Fastighetsrätt
  Försäkringsrätt
  Immaterialrätt
  Marknadsrätt
Sjörätt  
Europeisk integrationsrätt  
Finansrätt  
Internationell rätt  
  Folkrätt
  Internationell privaträtt
Miljörätt  
Offentlig rätt  
Processrätt  
Rättshistoria  
Rättsinformatik  
Straffrätt