Forskningsstöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Forskningsstöd

Riktlinjer för utdelning och disponering av medel

Dessa riktlinjer fastställdes 2010-06-07 och reviderades 2014-09-22 av Juridiska fakultetens forskningsutskott.

Kontakt

Teresa Simon Almendal
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se


Pål Wrange
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 43 19
e-post: pal.wrange@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen