Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Sommarbrev från vicerektor 2017-06-21 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och tar upp aktuella frågor inför sommaren.
 • Dekanen svarar Arpi: avslåendet av professorsansökan inte politiskt 2017-05-30 I en ledarartikel i Svenska dagbladet hävdar Ivar Arpi att Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet avslog litteraturvetaren Johan Lundbergs ansökan om att befordras till professor av politiska skäl. Det finns ingen grund för Ivar Arpis påstående enligt professor Jonas Ebbesson, dekan vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2018 2017-05-08 Ansök om position som pedagogisk ambassadör, en möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Vårbrev från vicerektor 2017-04-12 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander berättar om områdets aktuella frågor.
 • Satsningen på barn, migration och integration i full gång 2017-03-22 Universitetsstyrelsen beslutade i november 2016 att tilldela forskningsmedel om 15 miljoner kronor för den tvärvetenskapliga satsningen ”Barn, migration, och integration”. Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen är samordnare och förvaltare av satsningen.
 • 2017 års pedagogiska ambassadörer är igång 2017-02-02 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution.
 • Nytt utbud av workshopar om undervisning 2017-01-23 Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.
 • Julbrev från vicerektor 2016-12-15 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander sammanfattar hösten och önskar en god jul till alla medarbetare.
 • Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2016 redovisas 2016-12-02 Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2016-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.
 • Höstbrev från vicerektor 2016-09-26 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och berättar vad som är på gång under hösten.
 • Sommarbrev från vicerektor 2016-06-20 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och aktuella frågor inför sommarledigheten.
 • Babyhand. Mostphotos Humanvetenskapliga området satsar på barn, migration och integration 2016-05-10 Stockholms universitet planerar en satsning på 15 miljoner kronor för en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • Hedersdoktorer 2016 2016-04-20 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Humanvetenskapliga området har i år sex hedersdoktorer.
 • Vårbrev från vicerektor 2016-04-14 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar årets första månader och berättar om nya satsningar.
 • HS-området byter namn till Humanvetenskapliga området 2015-12-15 Den 1 januari 2016 byter det humanistisk-samhällsvetenskapliga området namn till Humanvetenskapliga området.
 • Humanvetenskapliga områdets strategier 2017-04-10 Beslutade av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet 2015-12-10.
 • Julbrev från vicerektor 2015-12-15 HS-områdets vicerektor Karin Helander önskar god jul och gott nytt år och summerar ett händelserikt år.
 • Doktorsexamen – och sen då? 2015-12-07 Karriärdag för doktorander i slutfasen av utbildningen och nyblivna doktorer
 • Höstbrev från vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 2015-09-21 Höstterminen är i full gång! På området fortsätter vi att förbättra samordningen mellan fakulteterna för att stärka vår utbildning och forskning.
 • Sommarbrev från vicerektor 2015-06-10 Nu är det bara några veckor kvar till midsommar och dags att sammanfatta vårens omfattande arbete på området och i områdesnämnden. Särskilt fokus har lagts på att stärka de fakultetsövergripande strukturerna och söka former för samverkan och samordning.
 • Junipriset till Karin Helander 2015-05-26 HS-områdets vicerektor Karin Helander tilldelas Junipriset 2015 för sina gärningar inom barnkulturforskning. Junipriset är ett barnkulturpris instiftat av Junibacken. Prissumman är 100 000 kr.
 • Hedersdoktorer 2015 2015-04-16 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning.
 • Tryckbidrag 2015-04-07 Beslut reviderat av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2015-02-16.
 • Påskbrev från vicerektor 2015-03-26 Karin Helander skickar en påskhälsning och sammanfattar sina första månader som HS-områdets vicerektor.
 • Verksamhetsplan för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 2015-2016 2016-01-04 Verksamhetsplan för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området (fr.o.m. den 1 januari 2016 det humanvetenskapliga området)
 • Rektor har utsett vicerektor, dekaner och prodekaner 2014-10-23 Den 23 oktober fattade Stockholms universitets rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, beslut om att utse vicerektor, dekaner samt prodekaner för området för humaniora, juridik och samhällsvetenskap för perioden 2015-01-01 – 2017-12-31.
 • Val av vicerektor och fakultetsnämnd avslutat 2014-10-16 Valet av vicerektor och juridiska fakultetsnämnden för perioden 2015-2017 är nu avslutat och resultatet sammanställt. Valet har genomförts via elektronisk röstning den 8-14 oktober 2014.
 • Valberedningens förslag till vicerektor för HS-området 2014-06-18 Professor Karin Helander föreslås av en enig valberedning som kandidat till posten som vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, tillika ordförande i Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, för perioden 2015–2017.
 • Vicerektor Karin Bergmark Vicerektor har ordet 2014-04-04 Skarpt läge – om HS-områdets planering av utbildningsåtagande med avseende på bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser.
 • Intresse för en multidisciplinär, europeisk "forskarskola" med inriktining mot funktionshinder? 2014-03-25 Stockholms universitet har fått frågan om vi vill delta i en ansökan till Marie Skłodowska-Curie-programmet inom Horizon 2020, om en multidisciplinär ”forskarskola” inom området funktionshinder. Frågan kommer från tre universitet i Frankrike, Belgien och Portugal (l’École des Hautes Études Sociales i Paris, Katholieke Universiteit Leuven och University of Lisbon).
 • Medel för fakultetsöverskridande forskningsinitiativ 2014-03-18 Områdesnämnden har den 13 mars 2014, i enlighet med Forskningsberedningens förslag, beslutat att fem ansökningar ska beviljas medel för planering av fakultetsöverskridande forskningsinitiativ.
 • FotoSusannaLindberg Reviderad besluts- och delegationsordning för HS-området 2014-03-18 Besluts- och delegationsordningen för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har nu reviderats och fastställdes den 13 mars 2014.
 • Reviderad jämställdhets- och likabehandlingsplan 2014-01-10 Juridiska fakultetens reviderade jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2013 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2014.
 • Vicerektor har ordet 2014-03-10 Vicerektor Karin Bergmark delar med sig av sina tankar om HS-området och berättar vad som kommer att hända framöver.
 • Juridiska fakultetskansliet flyttar 2013-11-08 Fredagen den 8 november flyttar Juridiska fakultetskansliet till A-huset.
 • Välkommen till Juridiska fakultetens nya webbplats! 2013-11-06 Från och med den 1 oktober är Juridicums webbplats uppstyckad i tre olika webbplatser. Strukturen och utseendet kommer att skilja sig från den gamla webben, men innehållsmässigt kommer det mesta att vara sig likt. Under den 1 oktober kan det förekomma en del driftstörningar.
 • Ny jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013-11-06 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i september 2013 och gäller för perioden 9 september – 31 december 2013.
 • Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2016-01-21 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan antogs av fakultetsnämnden i december 2015 och gäller för perioden 1 januari – 31 december 2016.
 • Nyhet på två ställen 2013-07-16 Nyhet på två ställen
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A6
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220