Juridiska fakulteten har, liksom övriga delar av universitetet, ett ansvar att säkerställa att sådana trakasserier, kränkningar och attityder inte förekommer – vare sig i undervisningssituationer eller i övrig studiemiljö, och inte heller i arbetsmiljön för lärare, doktorander, forskare och administrativ personal.

Men Juridiska fakulteten har också ett särskilt ansvar beträffande trakasserier, kränkningar och attityder bland jurister eftersom vi genom vår undervisning på juristprogrammet på ett konkret sätt formar morgondagens jurister.

Under de senaste 5-6 åren har Juridiska fakulteten jobbat aktivt med att stärka jämställdhet och likabehandling och motverka beteenden av de slag som beskrivs i #metoo- och #medvilkenrätt-uppropen, i undervisning, övrig studiemiljö och arbetsmiljö. Under de senaste åren har vi bland annat:

  • Arbetat aktivt med jämställdhets- och likabehandlingsplan som följs upp och revideras årligen;
  • Anordnat återkommande jämställdhets- och likabehandlingsdagar;
  • Utarbetat en normkritisk studie över våra examinationer, som just nu följs upp; och
  • Informerat studenterna vid första undervisningstillfället på juristprogrammet  om fakultetens noll-tolerans beträffande kränkande beteenden bland såväl lärare som studenter.

Detta innebär inte alls att vi har gjort tillräckligt. Vi kommer att gå ut med ytterligare information till studenter om att de skall kunna känna sig helt trygga med att anmäla trakasserier och kränkningar och att anmälningarna alltid kommer att tas på största allvar. Vi kommer även att prioritera arbetet med dessa frågor tillsammans med kolleger och berörda studentföreningar.

Vi måste som juridisk fakultet ta till oss all den information och kunskap som nu når oss genom dessa upprop. Vi måste också bli ännu mer lyhörda för studenters och kollegers erfarenheter och fortsätta arbeta för en inkluderande studie- och arbetsmiljö, utan kränkningar och trakasserier.

 

Jonas Ebbesson

Dekan

Juridiska fakulteten

Stockholms universitet