Jonas Ebbesson
Jonas Ebbesson
 

 

Dekan

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt

Ordförande i fakultetsnämnden

Föreståndare för Stockholms miljörättscentrum

Kontakt

 

 

 

 

Jessika van der Sluijs
Jessika van der Sluijs

Prodekan

Jessika van der Sluijs

Professor i rättsvetenskap

Ordförande i utbildningsutskottet

Kontakt

 

 

 

 

 
 

 

Prodekan

Pål Wrange
Pål Wrange

Pål Wrange

Professor i folkrätt

Ordförande i forskningsutskottet

Kontakt