Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Professor Jonas Ebbesson är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott: utbildningsutskottet, vari professor Jessika van der Sluijs, prodekan, är ordförande, och forskningsutskottet, vari professor Pål Wrange, prodekan, är ordförande. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Många beslut tar dessutom dekanus och prodekaner, på delegation, vid sidan av sammanträdena med nämnd respektive utskott.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Juridiska fakultetsnämndens sammansättning

Ledamöter Gruppsuppleanter
Jonas Ebbesson, dekanus, ordförande  
Jessika van der Sluijs  
Pål Wrange  
Petter Asp Mårten Schultz
Pernilla Leviner Patricia Shaughnessy
Christina Ramberg Gustaf Sjöberg
Wiweka Warnling-Nerep  
Mauro Zamboni  
Studeranderepresentanter  
Maria Refors-Legge Dafne Barkestad
Sara Hariri Emma Johansson
Oliver Bakic Lovisa Falkesjö