Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Professor Jonas Ebbesson är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott: utbildningsutskottet, vari professor Jessika van der Sluijs, prodekan, är ordförande, och forskningsutskottet, vari professor Pål Wrange, prodekan, är ordförande. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Många beslut tar dessutom dekanus och prodekaner, på delegation, vid sidan av sammanträdena med nämnd respektive utskott.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Juridiska fakultetsnämndens sammansättning

Ledamöter Gruppsuppleanter
Jonas Ebbesson, dekanus, ordförande  
Jessika van der Sluijs  
Pål Wrange  
Petter Asp Mårten Schultz
Pernilla Leviner Patricia Shaughnessy
Christina Ramberg Gustaf Sjöberg
Wiweka Warnling-Nerep  
Mauro Zamboni  
Studeranderepresentanter  
Chris Lau Marie Jarnesand
Sara Hariri Emma Johansson
Oliver Bakic Catarina Svensson

 

Val hösten 2017

Juridiska fakultetens valberedning har nu presenterat sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020: förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten.