Nedan finner du den centrala besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet, vars syfte är att tydliggöra beslutsvägarna inom universitetet.

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet

Utöver den finns även de besluts- och delegationsordningar som gäller för Juridiska fakulteten.

 Delegationsordning för fakultetsnämnden (827 Kb)

 Delegationsordning för forskningsutskottet (130 Kb)

 Delegationsordning för utbildningsutskottet (198 Kb)