Riktlinjer för anställning & rekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för anställning & rekrytering

Riktlinjer för anställning & rekrytering

Arbetsordning för lärarförslagsnämnden

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut av dekanus 2012-05-04.

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Enligt rektorsämbetets beslut 1993-03-15 får fakultetsnämnd anta forskare som docent enligt av rektor fastställda huvudprinciper. Fakultetsnämnd får anta forskare som docent, om det bedöms vara till nytta för forskningen och utbildningen inom fakulteten.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, E5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220