BMI

Barn, migration, integration - om projektet

Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet initierade 2016 en särskild tvärvetenskaplig satsning på temat Barn, migration och integration, som rektor har beviljat medel till. Det övergripande syftet med satsningen är att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och kommer till Sverige under senare tid.

Konferens: Barn, migration och integration i en utmanande tid

Projektet Barn, migration och integration (BMI) vid Stockholms universitet bjuder in till konferens den 29 mars 2019.

Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända elever

Postdoktor Sari Vuorenpää och docent Elisabeth Zetterholm vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, höll ett högre seminarium med titeln Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända elever.

Jacqueline Bhabha

Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film!

On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.