Detta seminarium är en del av den mellan institutionerna "vandrande" seminarieserie, som initierats vårterminen 2017 inom ramen för BMI-satsningen.

Program

15:00-15:15  Professor Tommy Lundström hälsar välkomna och presenterar institutionens forskning kring den sociala barnavården

​15.15-16:15  Åsa Backlund (Fil. Dr) och Katarina Thorén (Fil. Dr) presenterar två forskningsprojekt om ensamkommande barn och ungdomar som de arbetar tillsammans med. Datainsamlingen är i sitt slutskede och tyngdpunkten i seminariet handlar därmed om att beskriva det vi gjort, men vi kommer också att ge några glimtar av preliminära resultat.

  • Det ena projektet som är finansierat av FORTE handlar om hur mottagandet av dessa barn och ungdomar organiseras och utformas inom den kommunala socialtjänsten samt inom de HVB-hem där de flesta placeras.
  • Det andra projektet är finansierat av Statens institutionsstyrelse (SiS) och undersöker vad som kännetecknar gruppen ensamkommande ungdomar som placeras inom SiS.

16:15-16:30  Fikapaus.

​16:30-17:00  Avslutande diskussion med frågor utifrån presentationen

​Anmälan

​För att underlätta beställning av pausfika ber vi er att anmäla ert deltagande i förväg via följande Doodle-länk senast måndag 11 december: https://doodle.com/poll/hpn57ykapcz4s35y

För mer information om seminariet, kontakta Katarina Thoren katarina.thoren@socarb.su.se eller Åsa Backlund asa.backlund@socarb.su.se.

Karta

Karta till Institutionen för socialt arbete: https://www.hitta.se/kartan?s=b40b7f26

 

Varmt välkomna!