Jason Pobjoy är barrister vid Blackstone Chambers i London där han för talan i bland annat migrationsmål och andra mål relaterade till mänskliga rättigheter. Han är disputerad vid University of Cambridge.  Jason Pobjoys bok "The Child in Refugee Law" gavs ut av Cambridge University Press år 2017.

Om Jason:

https://www.blackstonechambers.com/barristers/jason-pobjoy/

Om boken:

https://www.cambridge.org/core/books/child-in-international-refugee-law/2D44D838329F47E9FFD2FAB40CC46C96#fndtn-information

Mer information om seminariet kommer att publiceras här längre fram.

Varmt välkomna!