Den 18 September deltar Barnrättscentrums Pernilla Leviner i ett samtal i serien ”Vetenskap för vetgiriga” tillsammans med nationalekonomen Eskil Wadensjö och sociologen Anna Lund i ett samtal om den senaste forskningen på området. Moderator: Gabriella Ahlström.

Mer information finns på universitetets centrala webbplats.