De powerpoint-bilder som användes under konferensen finns tillgängliga här:  Powerpoint BMI 29 mars (2315 Kb)

Den 29 mars släpptes därtill antologin med samma namn som konferensen, som professor Karin Helander och docent Pernilla Leviner varit redaktörer för. Information om antologin och möjlighet till gratis nedladdning av boken som helhet finns här.

Det humanvetenskapliga områdets strategiska satsning Barn, migration, integration (BMI) fortsätter att utvecklas. För att anmäla er till vår sändlista för att få information om kommande föreläsningar, seminarier och liknande event, skicka ett mail till bmi@juridicum.su.se

 

På återseende!

 

Projektet Barn, migration, integration genom

Projektledare Pernilla Leviner, biträdande föreståndare, Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten.

Projektkoordinator Daniel Hedlund, Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten.