Har du frågor eller tips på disputationer, seminarier, föreläsningar som kan vara intressanta för BMI kan du kontakta projektkoordinatorn. Du kan också anmäla ditt intresse för att ta del av nyhetsbrev och andra utskick till koordinatorn.

Kavot Zillén
Projektkoordinator
bmi@juridicum.su.se

Forskningssatsningen Barn, migration och integration har även en styrgrupp.