Har du frågor eller tips på disputationer, seminarier, föreläsningar som kan vara intressanta för BMI kan du kontakta koordinatorn för postdoktorsatsningen nedan. Du kan också anmäla ditt intresse för att ta del av nyhetsbrev och andra utskick till Daniel.

​Daniel Hedlund
Koordinator
bmi@juridicum.su.se

Forskningssatsningen Barn, migration och integration har även en styrgrupp.