Arbetet med den särskilda satsningen på barn, migration och integration leds av en styrgrupp med representanter från de olika humanvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Docent Pernilla Leviner, Juridiska institutionen
Föreståndare för Barnrättscentrum, Stockholms universitet
Tfn 08-16 32 89. pernilla.leviner@juridicum.su.se

Professor Ann-Christin Cederborg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Tfn 08-120 762 21. ann-christin.cederborg@buv.su.se

Professor Tommy Lundström, Institutionen för socialt arbete
Tfn 08-674 7364. tommy.lundstrom@socarb.su.se

Professor Wiweka Warnling Conradson, Juridiska institutionen
Tfn 08-16 42 27. wiweka.warnling@juridicum.su.se