Forskningssatsningen Barn, migration och integration har i dagsläget sex projektanknutna forskare - se respektive länk till vänster.