Ungdomshänder som håller i varandra

År 2016 påbörjade det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet en mångvetenskaplig satsning på barn, migration och integration. I samband med att satsningen går in i ett nytt skede genomförs en konferens där de projektanslutna forskarna deltar och anordnar samtal, föreläsningar och paneler på teman som deras forskning berört. Konferensen syftar till att belysa  mångvetenskapliga insikter och reflektioner utifrån satsningens fokus.

Program

Konferensen öppnas av rektor Astrid Söderbergh Widding, tidigare vicerektor professor Karin Helander samt docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum.

Därefter följer:

 • I välfärdsstatens utkant – minderåriga unionsmedborgaresrätt till sjukvård
  Jur. Dr. Kavot Zillén, Juridiska institutionen.
 • Ett dömande eller fördömande rättsväsende? – rättssäkerhet för nyanlända ungdomar
  Docent Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen.
 • Posttraumatisk stress i flyktingfamiljer och konsekvenser för barn
  Med. Dr. Lisa Berg, Institutionen för Folkhälsovetenskap
 • Skolan – en möjlig arena för integration
  Fil. Dr. och lärarutbildare Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik
 • Idrott och integration – lättare sagt än gjort?
  Fil. Dr. Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Godmanskap för ensamkommande barn – dilemman i det offentligas ansvar
  Fil. Dr. Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Se fullständigt program här: Program 29 mars (90 Kb)

Anmälan

Anmälan till konferensen görs via denna länk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_J3yGB58f7U4uDq9fkRuVveXFqPpFMQJl1euOD5nY-89AwQ/viewform

Vegetarisk lunch och fika serveras för dem som anmält sitt deltagande. Konferensen hålls på svenska.

Välkomna!