Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, utmaningar och gränszoner (2017)

Redaktörer: Pernilla Leviner &Tommy Lundström

I januari 2017 gavs antologin Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, utmaningar och gränszoner ut. Författarna utgörs av ett nätverk av rättsvetare och samhällsvetare från flera svenska universitet och boken undersöker de eviga frågorna inom den sociala barnavården med särskilt fokus på tvångsvård. Du läsa mer om antologin och beställa den här. 

Unicef-rapport (2015)

Författare: Anna Bergmark, Louise Dane, Pernilla Leviner & Wiweka Warnling Nerep

Barnrättscentrum skrev en rapport på uppdrag av UNICEF som publicerades hösten 2015 med rubriken: Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? - En rättsvetenskaplig undersökning av minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt stöd och skyddSe fil nedan. 

Barnrätt - en antologi (2014)

Redaktörer: Wiweka Warnling Nerep, föreståndare för BRC & Ann-Christin Cederborg, ledamot i BRCs styrelse

De 38 författarna utgör några av Sveriges främsta experter på barnrätt och barns rättigheter, bland dem kan exempelvis nämnas Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, generalsekreterare för stiftelsen Friends Lars Arrhenius, Advokat Lena Feuk som varit med och startat och drivit föreningen Bris och Madeleine Leijonhufvud, aktiv samhällsdebattör och professor emerita i straffrätt. Denna antologi finns att beställa här