Barnrättscentrum har gjort ett flertal publiceringar; information om dem finns under fliken Barnrättscentrums publikationer.

Det finns även information om skriftserien Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights, en internationell bokserie som ges ut i samarbete med förlaget Brill Nijhoff.

Till detta kommer artiklar och rapporter med barnrättsligt tema som publicerats av enskilda forskare, eller forskargrupper, som har stark anknytning till Barnrättscentrums verksamhet. Publikationerna finns listade på respektive forskares profilsida, som nås via länkar under fliken Forskare vid juridiska fakulteten.