Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barnrättscentrum
  4. Om oss

Om Barnrättscentrum

Barnrättscentrum är en forskarmiljö vid Juridiska fakulteten. Inom centret bedrivs forskning med koppling till rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Projekten är ofta både interdiciplinära inom rättsvetenskapen och mångvetenskapliga. En viktig del av Barnrättscentrums verksamhet är även att initiera och utveckla internationella samarbeten. De barnrättsligt inriktade forskarna deltar återkommande i internationella tvärvetenskapliga konferenser och har publicerat artiklar i samarbete med forskare från andra länder och andra vetenskapstraditioner. Kopplat till Barnrättscentrum finns även ett stort kontaktnät med praktiker och organisationer med barnrättslig inriktning.

Kontakt

Forskningskoordinator
Vera Yllner
Telefon: 08 - 16 20 49
brc@juridicum.su.se

barn som räcker upp handen