Medarbetare

Föreståndare: docent Pernilla Leviner
pernilla.leviner@juridicum.su.se

Forskningskoordinator: Julia Dahlqvist
julia.dahlqvist@juridicum.su.se

Besöksadress

Universitetsvägen 10C,
Södra huset, Frescati
C-huset, plan 7

Postadress

Juridiska institutionen
Stockholms Barnrättscentrum
Att: Julia Dahlqvist
Stockholms universitet
106 91 Stockholm