Medarbetare

Föreståndare: Professor Pernilla Leviner
pernilla.leviner@juridicum.su.se

Ställföreträdande föreståndare: Docent Kavot Zillén
kavot.zillen@juridicum.su.se

Forskningskoordinator: Vera Yllner
brc@juridicum.su.se

Besöksadress

Universitetsvägen 10C,
Södra huset, Frescati
C-huset, plan 7

Postadress

Juridiska institutionen
Stockholms Barnrättscentrum
Att: Caroline Åvall 
Stockholms universitet
106 91 Stockholm