Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Barnrättscentrum
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter

 • Barnkonventionen i praktiken - Rättsliga utmaningar och möjligheter 2020-09-07 Boken Barnkonventionen i praktiken - Rättsliga utmaningar och möjligheter har nyligen kommit ut. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan forskare i rättsvetenskap med olika bakgrund och forskningsinriktning så som socialrätt, medicinsk rätt, migrationsrätt, processrätt, straffrätt, utbildningsrätt och statsrätt. Den gemensamma nämnaren är att samtliga forskare har koppling till Barnrättscentrum. Karin Åhman, Pernilla Leviner och Kavot Zillén är redaktörer för boken.
 • BMI-projektet går nu in i en ny fas 2020-09-07 Mot bakgrund av 2015 års migrationskris beslutade universitetsstyrelsen i november 2016 att tilldela forskningsmedel om 15 miljoner kronor för den tvärvetenskapliga satsningen ”Barn, migration, och integration” (BMI). Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen är sedan dess samordnare och förvaltare av satsningen.
 • CANCELLED: Human rights start with children's rights 2020-03-17 Unfortunately we have had to cancel the event. Hopefully we will be able to issue a new invitation later on.
 • Ny volym i Barnrättscentrums bokserie - December 2019 2019-11-20 I december 2019 publiceras den femte volymen i Barnrättscentrums internationella bokserie Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights (SSCL). Till och med den 31 december 2019 ges 25% rabatt vid inköp av serien.
 • Våra barn och andras ungar - ett samtal om barn som flytt till Sverige 2019-09-02 Integrationen av nyanlända, inte minst barn, är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Men hur har det gått för de barn som kommit ensamma till Sverige? Och hur klarar Sverige av att leva upp till kraven i FN:s barnkonvention?
 • Nytt forskningsprojekt beviljas medel 2019-03-26 Projektet Treated Like a Child: Children and Age Discrimination Law in Sweden and the UK beviljas medel från Ragnar Söderbergs stiftelse.
 • Ny volym i Barnrättscentrums bokserie 2018-12-12 Nyligen färdigställdes den internationella antologi om barnaga som utgör volym fyra i barnrättscentrums internationella bokserie Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights.
 • Lansering av Barnrättsbloggen 2018-04-26 Barnrättscentrum lanserar nu Barnrättsbloggen - en blogg för dig som är intresserad av barn och juridik! Här skriver forskare och andra med anknytning till Barnrättscentrum om forskningsresultat, dilemman inom barnrätten och kommenterar aktuella händelser, alltid ur ett barnrättsligt perspektiv.
 • Verksamhetsberättelse för barn, migration och integration 2018-04-12 Verksamhetsberättelsen för BMI:s första verksamhetsår, 2017.

Kontakt

Forskningskoordinator
Caroline Åvall
Telefon: 08 - 16 20 49
brc@juridicum.su.se

barn som räcker upp handen