Varmt välkomna till ett lunchseminarium med Kavot Zillén, docent i offentlig rätt & universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och ställföreträdande föreståndare vid Barnrättscentrum, tisdagen den 8 december 2020 (kl. 12.00–13.00) på temat "Experimentell" behandling av barn – en rättslig fråga i tiden.

 

Kommande seminarier i serien

Detta är det sista lunchseminariet i serien Barnrättsnytt för år 2020. Information om vårterminens lunchseminarier kommer att skickas ut via e-post, Twitter (Stockholms Barnrättscentrum, @StockholmsBRC) och Facebook (Stockholms Barnrättscentrum, @barnrattscentrum). Under tiden är ni välkomna att besöka Barnrättscentrums blogg där våra forskare skriver om aktuella barnrättsliga frågor. Bloggen hittar ni här:
barnrattsbloggen.wordpress.com

 

Allmän information

Seminarierna är helt digitala och äger rum via Zoom. Det går bra att äta medhavd lunch under tiden.

För anmälan: brc@juridicum.su.se