Ungdomshänder i ring

År 2017-2019 har sex postdoktorer från olika vetenskapliga fält varit anställda för att möta samhällsrelevanta utmaningar och bidra till etablerandet av en mångvetenskaplig forskarmiljö kring dessa frågor vid Stockholms universitet. I samband med att postdoktorernas anställningar avslutades i mars 2019 anordnades en stor konferens på temat Barn, migration och integration i en utmanande tid. Samtidigt gavs en antologi med samma titel ut för vilken professor Karin Helander och docent Pernilla Leviner (Barnrättscentrum) varit redaktörer. I antologin ingår bidrag från de projektanslutna forskarna. BMI går nu in i en ny fas. Avsikten är fortfarande att utveckla och stärka forskningsmiljön på temat barn, migration och integration vid Stockholms universitet. Ett strategidokument kommer arbetas fram och finnas tillgängligt inom kort.