Idag saknas ett tydligt regelverk för haneringen av till exempel hur ett barn som levt papperslös i ett land under en lång tid ska ha rätt till att få uppehållstillstånd. Frågan är känslig eftersom politikerna inte gärna vill visa att det är en väg att gå för att beviljas tillstånd att stanna i Sverige.

Louise Dane, doktor i offentlig rätt, berättar i en artikel i SvD att detta dock är något som kan komma att ändras inom en närtid baserat på utgången av ett fall som just nu ligger i Migrationsdomstolen. Fallet handlar om en 14-årig flicka som är född och uppvuxen i Sverige. Vilken avvägning domstolen kommer att göra i det fallet kommer att bli prejudicerande.

Pernilla Leviner medverkar också i artikeln, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum. Hon beskriver i artikeln att det här är ett område som det finns väldigt lite forskning på och att det är tydligt att alla barn inte har lika värde i praktiken, trots att både barnkonventionen och svensk nationell rätt säger att det ska vara så.

 

Läs artikeln här: https://www.svd.se/jaras-vaska-har-statt-packad-i-11-ar/i/utvalt/om/barnkonventionen