Vi befinner oss i en tid där migration och integration står högt på den politiska agendan och det finns en uppenbar risk att fakta blandas med åsikter. Det är därför viktigare än någonsin med forskning vars resultat och slutsatser kan stå stadigt i en polariserad debatt. I "Barn, migration och integration i en utmanande tid" presenteras sex forskningsprojekt som drivs inom ramen för en satsning på temat barn, migration och integration vid Stockholms universitet.

Några av bokens kapitel visar på allvarliga integrationsproblem och att det svenska samhället inte lever upp till rättsstatsideal och principer om likabehandling och icke-diskriminering. Andra kapitel analyserar vilken roll samhällsaktörer som skolan, idrottsrörelsen och sjukvården spelar för att underlätta för barn och unga som är nya i Sverige.

Redaktörer för denna antologi är Karin Helander, professor i teatervetenskap samt vicerektor för det humanvetenskapliga området år 2015 till 2017 och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt samtbiträdande föreståndare för Barnrättscentrum. Båda är verksamma vid Stockholm universitet och  ansvariga för universitetets särskilda satsning på temat Barn, migration och integration.

 

Boken kan laddas ner i fulltext eller beställas från Ragulka förlag.