Boken ger insikt i frågan om barnaga från flera olika perspektiv under titeln Corporal Punishment of Children - Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond. Barnrättcentrums biträdande föreståndare Pernilla Leviner är tillsammans med de australienska kollegorna Bernadette J. Saunders och Bronwyn Naylor redaktörer för antologin som består av bidrag från forskare och människorättsaktivister från Australien, Kanada, Tyskland, Irland, Israel, Nya Zeeland, Norge, Sydafrika, Sverige, Storbritannien och USA. I och med att så spridda delar av världen finns representerade kan ett brett perspektiv på frågan om barnaga lyftas fram. Boken är indelad i olika delar – en del där kapitel lyfter frågan på ett generellt plan utifrån kultur, religion och juridik, som sedan följs av en del om länder som har infört ett förbud mot barnaga och en del utifrån länder som inte har något sådant förbud.

Arbetet med antologin sattes igång i samband med en internationell workshop i Stockholm sommaren 2017. Det var där rubriken för antologin myntandes efter ett entusiastiskt utrop: ”To prohibition on Corporal Punishment – and beyond!” Som detta antyder kan det inte anses tillräckligt att införa ett förbud mot barnaga, utan arbetet för barns rätt till fysisk integritet och skydd från våld måste fortsätta också i länder där förbud redan finns. Vi är övertygade om att denna antologi är ett viktigt steg på vägen, och att den kan vara en hjälp för personer världen över som strävar efter att införa agaförbud i länder där ett sådant inte finns, såväl som att fortsätta arbeta för att eliminera våld mot barn också därefter.

Bokserien ges ut i samarbete med förlaget Brill Nijhoff. För mer information om boken och bokserien, se förlagets hemsida. Om du har ytterligare frågor om serien, kontakta redaktör Pernilla Leviner.