Det är en ära för Barnrättscentrum att vara värd för det nya forskningsprojektet Treated Like a Child: Children and Age Discrimination Law in Sweden and the UK som nu fått finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse. Projektet drivs av Senior Lecturer Aoife Daly, School of Law and Justice, Liverpool University, docent Rebecca Thorburn Stern, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och gästforskare på Stockholms universitet och Barnrättscentrum samt docent Pernilla Leviner, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och biträdande föreståndare för Barnrättscentrum. Syftet med projektet är att utveckla en hållbar teori om jämlikhet för barn och bidra till att göra barns röster hörda på ett internationellt plan med fallstudier från Sverige och Storbritannien.