Anne Ramberg (ordförande)
Advokat, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet

Ken Benson
Professor vid Romanska och klassiska institutionen

Ann-Christin Cederborg
Professor vid Psykologiska institutionen

Anna Kaldal
Professor vid Juridiska institutionen

Pernilla Leviner
Professor vid Juridiska institutionen

Tommy Lundström
Professor vid Institutionen för socialt arbete

Eskil Nord
Justitieråd, Högstaförvaltningsdomstolen

John Stauffer
Chefsjurist, Civil Rights Defenders

Wiweka Warnling Conradson
Professor vid Juridiska institutionen

Boel Westin
Professor vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria