Mia Edwall Insulander (ordförande)
Generalsekreterare för Advokatsamfundet

Anna Kaldal
Professor vid Juridiska institutionen

Pernilla Leviner
Professor vid Juridiska institutionen

John Stauffer
Chefsjurist, Civil Rights Defenders

Wiweka Warnling Conradson
Professor emerita vid Juridiska institutionen

Kavot Zillén
Docent vid Juridiska institutionen

Stefan Wiklund
Professor och prefekt vid Institutionen för socialt arbete

Anders Hjern 
Professor vid Karolinska Institutet

Hans Hayden
Professor vid Institutionen kultur och estitik