Tanken med seminarieserien är att på knappt en timme ge inblick i och möjlighet till diskussion kring de aktuella frågor som behandlas. Seminarierna startar kl. 12.00. Deltagande sker via Zoom och det går utmärkt att äta medhavd lunch samtidigt. 

För anmälan och information kontakta brc@juridicum.su.se
 

Kommande seminarier i serien
 

Tisdagen den 20 oktober 2020: Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet med Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och föreståndare för Barnrättscentrum.

 

Tisdagen den 3 november 2020: "Experimentell" behandling av barn – en rättslig fråga i tiden med Kavot Zillén, docent i offentlig rätt & universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och ställföreträdande föreståndare vid Barnrättscentrum.


Tisdagen den 24 november 2020: Barnkonventionsutredningen är klar! Hur väl stämmer svensk lagstiftning och praxis överens med barnkonventionen? med Louise Dane, universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet och Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.