Reviderade riktlinjer för utdelning och disponering av medel ur Juridiska fakultetsnämndens anslag (335 Kb)