Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar & publikationer

Nedan ser du fakultetens senaste avhandlingar och publikationer.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

Avhandlingar

Författare Titel År
Mpoki Mwakagali
International Financial Institutions and Labour Standards : A Legal Study of the Role of These Institutions in the Promotion and Implementation of Freedom of Association and Collective Bargaining 2018
Antonia Krzymowska
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling 2018
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017
Erik Sinander
Internationell kollektivavtalsreglering : En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 2017
Adam Croon
Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet 2017
Stanley Greenstein
Our Humanity Exposed : Predictive Modelling in a Legal Context 2017
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Nikola Hajdin
Article 33 – Superior orders and prescription of law 2017
Pernilla Leviner
Våra barn och andras ungar : om solidaritet och (o)likabehandling av barn i det svenska välfärdssystemet 2017
Göran Millqvist
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 2017

EU i en världsordning under omvandling 2018
Branka Marusic
Derogating Regulative and Enforcement Powers in Copyright Protection in the Digital Market: A Trojan Horse for the EU? 2018
Erik Sinander
Ubers spanska verksamhet är inte undantagen tillståndsplikt 2018
Erik Sinander
Vikarie har rätt att vara tjänstledig 2018
Erik Sinander
Böter för veckovila förenligt med EU-rätten 2018
Erik Sinander
Felräkning av polsk arbetares pension 2018

Socialrätt under omvandling : om solidaritetens och välfärdsstatens gränser 2018
Kavot Zillén
Intresset av att upprätthålla hög patientsäkerhet går före yrkesutövarens religiösa intresse : – om förbudet mot att använda engångsärmar inom vården & diskriminering 2018
Erik Sinander
Diskriminering att sägas upp vid sjukskrivning relaterad till fetma 2018
Pernilla Leviner
Barnkonventionen som svensk lag : en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter 2018
Erik Sinander
Svensk rätt i utländsk domstol - en bortglömd aspekt? 2018
Erik Sinander
Legitimt visstidsanställa pensionär 2018
Erik Sinander
Beredskapsjour hemma räknas som arbetstid 2018
Erik Sinander
"Dubbelt" skydd krtävs för gravida arbetstagare 2018
Erik Sinander
Lönesänkning strider inte mot princip om oavhängighet 2018
Marianne Döös, Lena Wilhelmson, Jenny Madestam,
et al.
The shared principalship : Invitation at the top 2017
Erik Sinander
Den egenanställde har rätt till retroaktiv semesterersättning 2018

Kontakt

Pernilla Leviner
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 89
e-post: pernilla.leviner@juridicum.su.se


Teresa Simon Almendal
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Länk till Forskningsdatabasen