Den nya investeringen kommer att finansiera elva forskargrupper vid nio svenska universitet. För varje grupp kommer en biträdande lektor och en doktorand att finansieras av forskningsprogrammet WASP-HS, medan ytterligare en doktorand eller postdoktor kommer att finansieras av respektive universitet.

De elva forskargrupperna spänner över ett antal områden som konst, musik och spel, demokrati, media, social interaktion med autonoma enheter, hälsofrågor, agentbaserad social simulering, skogsindustri, juridik och politisk kommunikation.

– Vi är mycket glada över dessa nya grupper som kommer att ge ett viktigt lyft för att stärka och utvidga svensk excellens inom humaniora och samhällsvetenskap när det handlar om att undersöka effekterna av AI och autonoma system för människor och samhälle, säger Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS och professor i ansvarsfull artificiell intelligens vid Umeå universitet.

– Genom att arbeta tillsammans över olika discipliner och mellan universiteten kommer forskarna i projekten att bilda ett tvärvetenskapligt team som stärker och utvecklar forskningsämnen och utbildning. Vi ser fram mot en ny generation forskare som är väl insatta i WASP-HS kärnämnen, säger Virginia Dignum.

Grupper som finansieras:

Chalmers tekniska högskola: 
Interactive AI - Ethics and aesthetics of human-machine interaction in art, music, and games 

Göteborgs universitet: 
AI, the Social Contract and Democracy 

KTH, Kungl. Tekniska högskolan: 
Media and Environment AI and Autonomous Systems in Data-based Environmental Research 

Lunds universitet:
Social interaction with autonomous artefacts 

Malmö universitet (två grupper): 
AI and the everyday political-economy of global health 
Realizing the potential of agent-based social simulation 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet: 
Challenges and social consequences of artificial intelligence in Swedish forests 

Stockholms universitet:
AI and Law 
Research in AI and Law at Stockholm University (SU) encompasses both methodological aspects and regulatory issues. The approach assumes that technology must be developed and applied so that compliance with legal and ethical principles is ensured. Systems that are able to change their operations autonomously can furthermore not be controlled solely by written law and legal principles – the regulatory frameworks controlling these systems must be interpreted, recast and embedded in their design.

Umeå universitet:
Human-Centered AI for Health, Autonomy and Wellbeing 

Uppsala universitet (två grupper): 
AI and Political Communication 
AI-based RegTech 

Bakgrund till WASP-HS

Forskningsprogrammet WASP-HS är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.
Läs mer här

Kontaktpersoner

Virginia Dignum, programdirektör WASP-HS, professor vid Umeå universitet.
Tel: 0720-85 08 90
E-post: virginia.dignum@umu.se

Kerstin Sahlin, styrelseordförande WASP-HS, professor vid Uppsala universitet.
Tel: 070-425 07 98
E-post: kerstin.sahlin@fek.uu.se