Ärenden som skall tas upp vid ett sammanträde ska anmälas och ev. tillhörande handlingar som skall utsändas som bilagor skall vara kansliet tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet (enligt nedan angivna datum), se kontaktuppgifter nederst på sidan.

Ärenden samt bilagor ska vara diarieförda före inlämning. E-posta handlingar till registrator@su.se. Ärendena ska vara adresserade till respektive nämnd/utskott.

FAKULTETSNÄMNDEN 

(i normalfallet kl.13.00) 

  • 7 september (handlingar inkomna senast 24 augusti)
  • 19 oktober (handlingar inkomna senast 5 oktober)
  • 14 december (handlingar inkomna senast 30 november)

FORSKNINGSUTSKOTTET

(i normalfallet kl. 09:00) 

  • 28 september (handlingar inkomna senast 14 september)
  • 28 oktober (handlingar inkomna senast 14 oktober)
  • 9 december (handlingar inkomna senast 25 november)


UTBILDNINGSUTSKOTTET 

(kl. 13:00)

  • 8 september (handlingar inkomna senast 25 augusti)
  • 20 oktober (handlingar inkomna senast 6 oktober)
  • 2 december (handlingar inkomna senast 18 november)

LÄRARFÖRSLAGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum bestäms löpande.
 

Kontaktuppgifter kansliet

Fakultetsnämnden
Catharina Sitte Durling tel: 16 25 40 E-post: catharina.sitte-durling@juridicum.su.se
Agita Akule-Larsson tel: 16 25 51 E-post: agita.akule@juridicum.su.se

Forskningsutskottet
Catharina Sitte Durling tel: 16 25 40 E-post: catharina.sitte-durling@juridicum.su.se
Sandra Eriksson tel: 16 24 68 E-post: sandra.eriksson@juridicum.su.se

Utbildningsutskottet
Catharina Sitte Durling tel: 16 25 40 E-post: catharina.sitte-durling@juridicum.su.se
Clara Hallén tel: 16 29 45 E-post: clara.hallen@juridicum.su.se

Lärarförslagsnämnden
Agita Akule-Larsson tel: 16 25 51 E-post: agita.akule@juridicum.su.se