Studenter 2012

Studenter: över 3000
Doktorander: ca 70

Personal 2012

Professorer: 7 kvinnor, 33 män
Universitetslektorer:  11 kvinnor, 19 män
Adjunkter: 7 kvinnor, 6 män
Forskningspersonal: 6 kvinnor, 4 män
Forskarassistenter: 1 kvinna
Teknisk/administrativ personal: 29 kvinnor, 8 män

Ekonomi

Ekonomiuppgifterna kommer att uppdateras inom kort.