Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Svensk seger i nordisk juristtävling 2020-08-04 Finalen i 2020 års omgång av den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes den 13 juni i år. Första plats gick till laget Club Södermark som består av sex juriststudenter från Stockholms universitet.
 • Valberedningens förslag 2020-07-06 Valberedningen är nu klar med ett förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter (kategorin lärare) i fakultetsnämnden, forskningsutskottet och utbildningsutskottet. Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.
 • Foto: Mostphoto/Wong Yu Liang Ny rapport: Svårigheter med dataskydd för digitala vårdtjänster 2020-06-15 Antalet digitala vårdtjänster har exploderat under det senaste decenniet men lagstiftningen hänger inte med. Befintlig och tillkommande reglering behöver IT-anpassas, enligt professor Cecilia Magnusson Sjöberg vid Stockholms universitet som är aktuell med en ny SNS-rapport.
 • Ny avhandling om prisets reglering vid bostadshyra 2020-06-09 I en ny avhandling från Stockholms universitet kartläggs utvecklingen av den svenska hyressättningen. I analysen som görs av Haymanot Baheru, framgår att vårt regelverk ofta får ge vika vid kollektiva förhandlingar mellan hyresvärd och en hyresgästorganisation och att hyresavtalsparternas intressen inte alltid blir tillgodosedda på ett adekvat vis.
 • Said Mahmoudi tilldelas medalj av kungen 2020-06-08 Said Mahmoudi, professor emeritus vid Stockholms universitet, har tilldelats H. M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt.
 • Michaela Ribbing tilldelas Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law 2020-06-08 Ragnar Söderbergs stiftelse har beslutat att tilldela universitetslektor Michaela Ribbing ett anslag som Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap. Anslaget täcker en heltidsanställning i två år med möjlighet att verka vid ett utländskt universitet.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Lars Hörngren - 2020 års hedersdoktor inom juridik 2020-04-22 Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Bland dessa finns Lars Hörngren, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21 Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet, har förordnats att ingå som expert i Justitiedepartementets utredning om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06). Förordnandet gäller fr.o.m. den 14 april 2020 tills vidare.
 • Mentorsprogrammet möjliggör stöd till juniora forskare 2020-04-18 Mentorsprogrammet har varit en lyckad satsning från Humanvetenskapliga området. Nu gör man programmet permanent för att låta fler unga forskare få stöd av en mentor.
 • Utlysning av medel för samverkansinitiativ 2020-04-15 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser för tredje året i rad medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället. Ansök senast den 31 augusti 2020.
 • Fotograf: Sofie Trosell Tillsammans - trots distans 2020-04-04 Stockholms universitet gick över till distansundervisning den 18 mars 2020 med anledning av det svåra smittskyddsläget i landet, orsakat av det nya coronaviruset. För Juridiska institutionen har det varit en turbulent tid på många sätt.
 • RATS Teater tilldelas samverkansmedel inom satsningen Barn, migration och integration 2020-03-10 Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet har utlyst medel för samverkan med externa aktörer och fokus på barn och unga. RATS Teater står för en av de projektansökningar som beviljats medel.
 • INSTÄLLT – Scenpodden live: Barnkonventionen 2020-04-23 Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär det i praktiken, för forskare, för privatpersoner – och för kulturutövare? Hur kan kulturen möta barnperspektivet och vad innebär scenkonst för alla?
 • INSTÄLLT – Migration och myter i media 2020-03-16 Uppdatering: Evenemanget är inställt tills vidare. Hur rapporteras migration och integration i media? Vem flyttar fram retoriken? Och vilken roll spelar sociala medier – följer sociala medier opinionen eller leder de den?
 • INSTÄLLT! Symposium: migration och integration – möte mellan forskning och praktik 2020-05-19 Uppdatering: Med anledning av det rådande smittskyddsläget har organisationskommittén beslutat att ställa in symposiet "Migration och integration – möte mellan forskning och praktik", som skulle ha ägt rum den 2 juni. Förhoppningen är att genomföra under 2021. Information om detta kommer.
 • Bildningspodden live: Om hjärnan 2020-02-26 Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan? Bildningspodden tar tempen på hjärnan tillsammans med Christian Broberger, professor i neurokemi och Hatice Zora, forskare i lingvistik.
 • Nytt avtal öppnar för samarbeten inom AI 2019-12-20 Ett nytt avtal mellan Stockholms universitet och Lindholmen Science Park är nu klart. Hela universitetet får därmed tillgång till nätverket AI Innovation of Sweden.
 • Forskare ska belysa näthat 2019-12-04 Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Fyra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • Nya nätverk på gång inom digital humanvetenskap 2019-12-04 Finns digital humanvetenskap? Vad är det i så fall? Frågorna var grunden i det uppdrag Uno Fors inledde 2016. Nu vet han, och ser en framtid för forskningsfältet.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220