Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Tjänsteutlysning: Amanuens vid Utbildningskansliet 2018-09-17 Juridiska institutionen söker en amanuens till Utbildningskansliet Ref.nr SU FV-3095-18 Sista ansökningsdag: 2018-10-01.
 • Ny litteratur 2018-09-14 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Profilseminarium: Barn, migration & integration 2018-09-13 Humanvetenskapliga områdesnämndens profilseminarier fortsätter under hösten 2018. Liksom tidigare kommer seminarierna att behandla spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området.
 • Moa Stenberg mottagare av 2017 års IFF-pris för bästa examensarbete 2018-09-13 Institutet för Fastighetsrättslig forskning har tilldelat Moa Stenberg 2017 års IFF-pris för uppsatsen "Bostadshyresgästens möjlighet att försäkra sig mot principalansvar – en villkorsstudie". Handledare var Haymanot Baheru. Moa Stenberg är alumn från Stockholms universitet och jobbar numer som jurist på Energimyndigheten. Priset utdelas den 9 oktober i samband med Fastighetsrättens dag vid Uppsala universitet.
 • Ny litteratur 2018-09-10 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar 2018-09-10 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 10 oktober.
 • Nytt pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2018-09-10 I höst har universitetets institutioner möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Det är CeUL som erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare i form av t.ex. individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Ansök om stöd till fakultetsöverskridande utbildning 2018-09-05 Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning – sista ansökningsdag är den 1 oktober.
 • Ny litteratur 2018-09-10 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Welcome Day for PhD Students 2018-09-10 The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed. This day is particularly for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.
 • Lunchföreläsning: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära 2018-06-19 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Möt världsberömde professor Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. En interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete.
 • Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning 2018-08-10 Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.
 • Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2018-06-08 Humavetenskapliga området lyser nu ut flera postdoktorstjänster inom humanvetenskaplig miljöforskning, en tvärvetenskaplig satsning som syftar till att stärka fakultetsöverskridande samarbeten och bredda miljöforskningen vid Stockholms universitet
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet: hur den beskrivs, styrks och bedöms 2018-07-13 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? Under workshopen kommer du tillsammans med kollegor att få prova på att identifiera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Ny prenumeration på Insolvensrättslig Tidskrift 2018-05-17
 • Nyhetsbrev från Humanvetenskapliga området 2018-05-16 Humanvetenskapliga området skickar från och med maj 2018 ut ett nyhetsbrev till medarbetare inom området.
 • BUF på 30 sekunder 2018-05-16 Hans Hayden är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tillika prodekan för Humanistiska fakulteten och ordförande för Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF). Här beskriver han beredningens arbete och målsättning.
 • BUGA på 30 sekunder 2018-05-16 Yvonne Svanström, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och nytillträdd vicedekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet samt ordförande i Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA), beskriver vad BUGA egentligen är och gör.
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2019 2018-06-01 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör har du möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Utlysning av medel som stöd till samverkansinitiativ inom det Humanvetenskapliga området 2018-05-02 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och utbildning med inslag av samverkan med det omgivande samhället.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220