Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Temporära störningar på webben den 20 november. 2018-11-15 På grund av driftarbete kan det förekomma temporära störningar på universitetets webbplatser tisdagen den 20 november klockan 03.00-11.00 cirka.
 • Tjänsteutlysning: Adjunkt i familjerätt 2018-11-14 Juridiska institutionen söker en adjunkt i familjerätt. Ref.nr SU FV-3863-18. Sista ansökningsdag: 2018-11-30.
 • Olof Palmes gästprofessur för år 2020 till Jason J. Czarnezki 2018-11-13 Vetenskaprådet har beslutat att tilldela Jason J. Czarnezki, professor i miljörätt vid Pace University i USA, Olof Palmes gästprofessur för år 2020. Under sin tid vid Stockholms universitet kommer han vara verksam vid Juridiska institutionen.
 • Ny litteratur: Statsrättens grunder 2018-11-12
 • Efterlängtad fortsättningskurs i forskarhandledning 2018-11-09 Ny fortsättningskurs i forskarhandledning för dig som har handlett minst en doktorand till disputation. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte får du fördjupa dig i utveckling av ditt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och kollegor. Hur du stimulerar doktoranders utveckling till självständighet och kreativitet med mera.
 • Cambridge Companion to Legal Positivism: Conference1 2018-11-08 Den 11-13 november pågår i Kungsstenen, Aula Magna en internationell konferens om rättspositivism med ett antal prominenta deltagare. Den som är intresserad är i mån av plats varmt välkommen att lyssna på något eller några av de olika föredragen
 • Ny litteratur: Arbetsmiljölagen - med kommentarer 2018-11-07
 • EU & Arbetsrätt nr 3 ute nu 2018-11-07 Nu kan du läsa nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt
 • Juridisk Tidskrift 2018-19 nr 1 ute nu 2018-10-30 Nu kan du läsa nr 1 av JT 2018-19. Juridisk Tidskrift har sin bas vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Sveriges medlemskap i Säkerhetsrådet diskuterades under Svenska nationella folkrättsdagen 2018-10-25 Den 25 oktober hölls den Svenska nationella folkrättsdagen vid Stockholms universitet. Den årliga folkrättsdagen samlar folkrättsakademiker och andra intresserade i Sverige. Den första folkrättsdagen arrangerades år 2010 vid Stockholms universitet på initiativ av professor Said Mahmoudi och arrangemanget cirkulerar sedan dess mellan lärosätena. . För Stockholms universitets del arrangeras dagen av Stockholm Centre for International Law and Justice, SCILJ
 • Var med i nya nätverket för studenters förstaårsupplevelser 2018-10-24 Nytt högskolepedagogiskt nätverk är Nätverket för studenters förstaårsupplevelser som vänder sig till dig som är intresserad av olika aspekter av studenters första år vid universitetet. Vi delar erfarenheter och lär oss mer om hur förstårsstudenter vid universitetet upplever sin studiesituation och hur vi kan skapa bra upplevelser för dem. Vi undersöker bland annat teman som breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning.
 • Laura Carlson – nybefordrad professor med en passion för diskrimineringsfrågor och medeltidshistoria 2018-10-22 Den 1 oktober befordrades Laura Carlson till professor i arbetsrätt. Diskrimineringsfrågor har alltid legat henne varmt om hjärtat. Men att hon skulle göra en akademisk karriär var inget hon hade tänkt sig. Det började med ett slumpartat möte på en fest.
 • Stockholmsstudenter vinnare i Konsumentverkets uppsatstävling 2018-10-22 Max Giese och Johan Bergström prisades i Konsumentverkets uppsatstävling. Varje uppsats belönas med 25 000 kronor. De två pristagarna är juridikstuderande vid Stockholms universitet.
 • Ny avhandling: Förvaltningsprocessen är styvmoderligt behandlad av lagstiftaren 2018-10-17 Förvaltningsprocessen är inte uttömmande reglerad. Utformningen innebär att rättstillämparen emellanåt måste söka vägledning i rättegångsbalken, RB. Men förvaltningsprocessen har sina alldeles egna karaktärsdrag vilket medför att RB inte har en fullt så framskjuten plats i förvaltningsprocessen som ibland görs gällande. Det hävdas i en ny avhandling i offentlig rätt från Stockholms universitet. Avhandlingen innehåller även förslag på hur förvaltningsprocesslagen skulle kunna vidareutvecklas. - Förvaltningsprocessen kan anses styvmoderligt behandlad, säger avhandlingens författare Michaela Ribbing.
 • Ny seminarie- och workshopserie om relationskompetens i undervisningen 2018-11-09 Relationskompetens är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel. Ny seminarie- och workshopserie för dig som undervisar vid universitet.
 • Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse 2017 2018-10-15 Nu kan du läsa Juridiska fakultetens verksamhetsberättelse för år 2017.
 • Utlysning av medel ur Fonden för sigillhistorisk forskning 2018-10-08 Stockholms universitet utlyser nu medel ur Fonden för sigillhistorisk forskning. Sista ansökningsdag är den 15 november 2018.
 • Kommer ett Brexit-avtal i oktober? 2018-09-25 I en serie intervjuer med EU-experter utforskar Claes Granmar, docent och universitetslektor i europeisk integrationsrätt samt gästforskare vid Oxford University, konsekvenserna av Brexit – Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.
 • Doktorander från Humanistiska fakulteten på konferens i Cambridge 2018-09-21 Vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre deltog tillsammans med doktorander från Humanistiska fakulteten på en tvärvetenskaplig internationell konferens vid University of Cambridge.
 • Nytt pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2018-09-10 I höst har universitetets institutioner möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220