Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Stort intresse för Juristprogrammet på Öppet hus 2019-03-12 Onsdagen den 12 mars hade Stockholms universitet öppet hus för alla som söker information och inspiration inför framtida studier. En av dem var Salim Kamoun från Globala gymnasiet som gärna vill läsa juridik.
 • Juridiska institutionen stod värd för internationellt dekanmöte 2019-03-11 Den 18-19 februari var Juridiska institutionen värd för det årliga dekanmötet inom ramen för nätverket Law Schools Global Leagues (LSGL). I samband med mötet hölls även LSGLs första akademiska vinterkonferens på temat ”global social rättvisa”.
 • Barn till ekonomiskt utsatta EU-migranter saknar tydlig rätt till vård 2019-03-07 Barn till ekonomiskt utsatta EU-medborgare som lever i Sverige hamnar i välfärdsstatens utkant, bland annat avseende tillgången till sjukvård. Det konstateras i en ny bok från Stockholms universitet.
 • Ny litteratur 2019-03-04 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Call for proposals: funding for collaborations within the profile areas 2019-02-27 The Board of Human Science invites applications for funding for collaborations in research and education within the profile areas. The deadline is June 1.
 • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2019-02-27 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 1 juni 2019.
 • De är årets pedagogiska ambassadörer 2019-02-22 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2019-02-19 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2019.
 • Seminarieprogram för våren 2019 vid Institutet för Europeisk rätt 2019-02-11 Nedan följer en lista över seminarier som ges vid Institutet för Europeisk rätt våren 2019.
 • Ny litteratur: Skrifter till Jan Rambergs minne 2019-02-07
 • Högsta förvaltningsdomstolens klartecken till tiggeriförbud stöds i ny avhandling 2019-02-07 I en ny avhandling analyseras och problematiseras de lokala ordningsföreskrifternas roll i rättsordningen. Avhandlingen föreslår även lösningar på de problem som vidlåder systemet med lokala ordningsföreskrifter.
 • Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2019-02-26 Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.
 • Träff: Nätverket Studenters förstaårserfarenheter 2019-01-31 Hur tar vi hand om nya studenter på universitetet? Trösklar för akademiskt förhållningssätt, kunskapskrav och färdighetsförmågor, och hur kan vi bidra till att studenter kommer över dessa trösklar. Högskolepedagogisk nätverksträff för universitetslärare.
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2019-02-26 Lär dig använda Athena i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling i universitetets nya lärplattform Athena. Använt på "rätt sätt" blir Athena en god lärresurs för dina studenter.
 • Workshop: Gör dina pedagogiska resurser sökbara 2019-03-14 Ny öppen databas för dig som skapat digitala lärresurser. Pedagogiska resurser blir sökbara, delbara och citerbara. Lär dig mer om att synliggöra och dela dina pedagogiska resurser med andra. Du bidrar till en utvecklings- och spridningskultur vid universitetet och fyller på din pedagogiska meritportfölj — allt i ett.
 • Ny fortsättningskurs i forskarhandledning 2019-02-18 Fortsättningskurs för dig som har handlett minst en doktorand till disputation. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte får du fördjupa dig i utveckling av ditt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och kollegor.
 • Juridisk Tidskrift 2018-19 nr 1 ute nu 2018-10-30 Nu kan du läsa nr 1 av JT 2018-19. Juridisk Tidskrift har sin bas vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Var med i nya nätverket för studenters förstaårsupplevelser 2018-10-24 Nytt högskolepedagogiskt nätverk är Nätverket för studenters förstaårsupplevelser som vänder sig till dig som är intresserad av olika aspekter av studenters första år vid universitetet. Vi delar erfarenheter och lär oss mer om hur förstårsstudenter vid universitetet upplever sin studiesituation och hur vi kan skapa bra upplevelser för dem. Vi undersöker bland annat teman som breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning.
 • Ny seminarie- och workshopserie om relationskompetens i undervisningen 2018-12-06 Relationskompetens är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel. Ny seminarie- och workshopserie för dig som undervisar vid universitet.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220