Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Patricia Shaughnessy i bok om pandemins påverkan på internationell skiljedomsrätt 2020-10-15 Covid-19 pandemins effekter är märkbara även i delar av rättsprocessen, det framgår av den nyligen utgivna boken ”International Arbitration and the COVID-19 Revolution”. Medverkar gör Patricia Shaughnessy, docent i processrätt vid Stockholms universitet.
 • Forskare från Juridicum presenterar jubileumsrapporter om Europarätt 2020-10-13 Med anledning av att det i år är 25 år sedan som Sverige inträdde i EU:s rättsgemenskap har Svenska institutet för europarättsstudier (Sieps) låtit ett flertal forskare presentera rapporter om Europarättens påverkan av det svenska regelsystemet. Tre av forskarna är verksamma vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Juriststudenter till finalplats i internationell skattetävling 2020-10-12 Finalen i 2020 års omgång av den internationella skattetävlingen GTTC University Project avgjordes i juli i år. Av de 30 deltagande länderna stod Sverige slutligen i final mot Sydafrika (University of Cape Town).
 • Det var i mars 2020 som flygbolag världen över tvingades till att ställa in flygresor med anledning av covid-19. Foto: Anton Petrychenko / Mostphotos Du kan ha rätt till ränta vid inställd flygresa 2020-10-09 När coronapandemin bröt ut i våras blev tusentals drabbade av inställda flygresor. Nu, flera månader senare, väntar många ännu på återbetalning. Har flygbolagens kunder rätt till ränta på det de betalt för sina flygbiljetter? Ja, det är en rimlig tolkning, enligt Marianne M. Rødvei Aagaard, universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt.
 • Karin Åhman deltar i arbete om skyddet för äganderätten till skog och jordbruk 2020-10-05 Under tre år har en arbetsgrupp varit verksam inom Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) till vilken universitetslektor Karin Åhman har varit ansluten som juridisk expert. Projektet avslutas i november 2020 och med anledning av detta har den ansedda tidningen Land Lantbruk nu gjort ett särskilt temareportage om äganderättsskyddet.
 • Scandinavian studies in law, vol. 66 2020-10-02 Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.) är en tidskrift innehållande artiklar från skandinaviska jurister och rättsvetenskapsmän. I slutet av september 2020 utgavs volym 66 med titeln: Investigation and Prosecution in Scandinavia of International Crimes
 • Ella Mustapha tilldelas årets Vingestipendium 2020-10-01 Vingestipendiet för bästa affärsjuridiska uppsats 2020 har tilldelats Ella Mustapha vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, för sin examensuppsats i skatterätt. Handledare har varit professor Jérôme Monsenego.
 • Bruksvärdessystemet ger löfte om en rättvis hyresmarknad. Men är så fallet? Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos Doktorsavhandling central i utredningar om bostadshyresmarknaden 2020-09-30 Trots rättsliga löften om rimlig hyra på bostadshyresmarknaden är förutsättningarna för vad som styr hyran de facto en branschhemlighet? Det är vad Haymanot Baherus avhandling i civilrätt tyder på.
 • Rättssäker bevisprövning i skatteprocessen – en omöjlig ekvation? 2020-09-25 De senaste åren har kritik väckts mot hanteringen av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna och debatten har till stor del kretsat kring bevisvärderingen i skattemålen. Caroline Nordklint, jur. dr. i finansrätt vid Stockholms universitet, förklarar i en artikel i Advokaten vad som krävs för att uppnå en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen.
 • Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet 2020-09-24 I januari i år berövades en knappt fyra år gammal flicka livet efter ett domstolsbeslut som medförde att hon fick flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar – ett hem som hon inte varit placerad i sedan födseln på grund av förekomsten av psykisk ohälsa och missbruk. I media har flickan kallats ”Lilla hjärtat”.
 • Medicinsk rätt - en nykomling i juridiken vid Stockholms universitet 2020-09-21 För att möta de rättsliga utmaningarna som finns i vården och som den medicinska utvecklingen i dag ger upphov till i en allt ökande utsträckning, krävs kunskapshöjande åtgärder inom området för hälsa. Därför lanserar Juridiska institutionen nu en ny fristående kurs i medicinsk rätt.
 • Översyn av regelverket för ordningsvakter ska stoppa gängkriminalitet 2020-09-21 Regelverket för ordningsvakter anses vara föråldrat och regeringen har därför tillsatt en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Med som expert är Annika Norée, docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet.
 • David Fisher - berest professor med fokus på mänskliga rättigheter 2020-09-17 David Fisher, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, är aktuell med en ny upplaga av boken "Mänskliga rättigheter: en introduktion" som har blivit en uppskattad lärobok på universitet och högskolor runt om i hela landet.
 • Kulturell evolution ämne för nya kurser 2020-10-06 Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.
 • Forskare från Humanvetenskapliga området deltar i projektet ”Aldrig våld” 2020-09-16 Tidigare i år delade Humanvetenskapliga området ut samverkansmedel till projektet ”Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Som en del av projektet presenteras nu samtal med forskare kring barns rätt till kultur samt pjäsen ”En sten i magen”.
 • Pernilla Leviner är expert i nyinrättat rättsråd 2020-09-02 Barnrättscentrums Pernilla Leviner är med som expert i Barnrättsbyråns nyinrättade rättsråd.
 • Ny professor: Petra Herzfeld Olsson 2020-09-02 Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt, vid Stockholms universitet.
 • Svensk seger i nordisk juristtävling 2020-08-21 Finalen i 2020 års omgång av den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes den 13 juni i år. Första plats gick till laget Club Södermark som består av sex juriststudenter från Stockholms universitet.
 • Valberedningens förslag 2020-07-06 Valberedningen är nu klar med ett förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter (kategorin lärare) i fakultetsnämnden, forskningsutskottet och utbildningsutskottet. Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.
 • Foto: Mostphoto/Wong Yu Liang Ny rapport: Svårigheter med dataskydd för digitala vårdtjänster 2020-06-15 Antalet digitala vårdtjänster har exploderat under det senaste decenniet men lagstiftningen hänger inte med. Befintlig och tillkommande reglering behöver IT-anpassas, enligt professor Cecilia Magnusson Sjöberg vid Stockholms universitet som är aktuell med en ny SNS-rapport.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220