Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Ny prenumeration på Insolvensrättslig Tidskrift 2018-05-17
 • Ny avhandling: Världsbanken och IMF underminerar arbetsrätten 2018-05-17 Det nyliberala tänkande och instrumentalistiska perspektiv som präglar Världsbanken och Internationella valutafonden tenderar att underminera internationella arbetsrättsliga normer om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar medan den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, med sitt fokus på mänskliga rättigheter, tenderar att främja dessa rättigheter. Det hävdas i en ny avhandling i arbetsrätt från Stockholms universitet.
 • Nyhetsbrev från Humanvetenskapliga området 2018-05-16 Humanvetenskapliga området skickar från och med maj 2018 ut ett nyhetsbrev till medarbetare inom området.
 • BUF på 30 sekunder 2018-05-16 Hans Hayden är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tillika prodekan för Humanistiska fakulteten och ordförande för Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF). Här beskriver han beredningens arbete och målsättning.
 • BUGA på 30 sekunder 2018-05-16 Yvonne Svanström, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och nytillträdd vicedekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet samt ordförande i Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA), beskriver vad BUGA egentligen är och gör.
 • Gymnasister från Göteborg vann årets SM i juridik 2018-05-08 För det sjuttonde året i rad hölls den 25-26 april SM i Juridik för gymnasister i rättegångssalen på Juridiska institutionen. Årets vinnare blev Göteborgs högre samskola .
 • Nystartat nätverk för pedagogiska ledare 2018-05-03 Nätverket för pedagogiska ledare vänder sig till dig som har en roll med ansvar för utbildningens pedagogiska kvalitet och därmed leder allt från en mindre grupp lärare till en hel institution i t.ex. rollen som studierektor. Nätverket kommer att träffas två gånger per år och syftar till att bygga gemensam kunskap och redskap som kan underlätta i, och tydliggöra, rollen som pedagogisk ledare.
 • Jane Reichel - nyanställd professor i förvaltningsrätt 2018-05-08 Globaliseringen och digitaliseringen innebär stora utmaningar för tjänstemännen inom den offentliga förvaltningen. En god offentlig informationshantering är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samtal. Det menar Jane Reichel, nyanställd professor i förvaltningsrättt och tillträdande ställföreträdande prefekt på Juridiska institutionen, vid Stockholms universitet.
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2019 2018-04-27 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör har du möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Utlysning av medel som stöd till samverkansinitiativ inom det Humanvetenskapliga området 2018-05-02 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och utbildning med inslag av samverkan med det omgivande samhället.
 • Tjänsteutlysning: Amanuens 2018-04-25 Juridiska institutionen utlyser en tjänst som amanuens. Sista ansökningsdag: 2018-05-30.
 • Tjänsteutlysning: Adjunkt/universitetslektor i processrätt 2018-04-25 Juridiska institutionen utlyser en tidsbegränsad anställning som adjunkt/universitetslektor i processrätt Sista ansökningsdag: 2018-05-25.
 • Lena ten Hoopen - Juridiska fakultetens hedersdoktor 2018 2018-04-19 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten utses författaren och journalisten Lena ten Hoopen.
 • Johan Schelin – nybliven professor i sjö- och transporträtt 2018-05-08 Från och med den 1 april är Johan Schelin befordrad professor i sjö- och transporträtt, ett ämne som han beskriver som en sorts kristallkula för rättsutvecklingen. - Många av de lösningar som sedan länge har diskuteras inom Sjö- och transporträtt tar senare steget upp på land, säger Johan Schelin.
 • Skapa energi och dynamik i din forskarhandledning 2018-03-22 Konflikthantering, skrivblockeringar och handledande samtal är några av de teman som tas upp i ny workshop-serie om forskhandledning. Workshop-serien omfattas av fyra workshopar som har gemensamt att de ska stärka och stimulera handledare att skapa en lärandeprocess som stödjer doktorandens utveckling till självständig forskare.
 • Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Problem med Personalkatalogen 2018-02-09
 • Julbrev från vicerektor 2017-12-19 Karin Helander summerar i sitt sista julbrev sina tre år som vicerektor för det humanvetenskapliga området.
 • Doktorsexamen – och sen då? 2018-02-01 Karriärdag för doktorander i slutfasen av utbildningen och nyblivna doktorer. 14 februari 2018 kl. 9.00–15.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220