Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Annika Lagerqvist Veloz Roca in memoriam 2018-07-09
 • Welcome Day for PhD Students 2018-07-06 The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed. This day is particularly for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.
 • Tjänsteutlysning: Postdoktorer i rättsvetenskap (2) 2018-07-05 Juridiska institutionen utlyser två tjänster som postdoktor. Ref.nr SU FV-1994-18.. Sista ansökningsdag: 2018-08-25.
 • Fråga vad du vill om Brexit! 2018-07-02
 • Barnrättscentrum har startat forskningsblogg 2018-07-10 I slutet av mars startade Barnrättscentrum Barnrättsbloggen. Bloggen riktar sig till en intresserad allmänhet som vanligtvis inte läser juridiska tidskrifter.
 • Uppsatsstudenter får hjälp av bok 2018-07-10 Juriststudenterna som står inför att skriva sin examensuppsats är ofta osäkra på vad som förväntas av dem. För att råda bot på osäkerheten har två av Juridicums lärare skrivit en bok med syftet att underlätta för studenterna att förstå de krav som ställs på en uppsats i rättsvetenskap. Utgångspunkten är allmänna vetenskapliga krav, men boken är till stor del uppbyggd kring handfasta tips om hur man skriver en uppsats i rättsvetenskap.
 • Ny fond ska stödja diskriminerade 2018-07-10 – En lag som inte testas blir tandlös signalpolitik utan påföljder. Det säger Paul Lappalainen, doktorand i diskrimineringsrätt, och en av initiativtagarna till Talerättsfonden mot diskriminering, vars verksamhet syftar till att förbättra rättspraxis i avsikt att stärka genomslaget för diskrimineringslagstiftningen i Sverige.
 • Samverkansmedel till forskare inom Humanvetenskapliga området 2018-06-26 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste i maj 2018 medel som stöd till samverkansinitiativ inom det humanvetenskapliga området. Beredningen av ansökningarna är nu klar.
 • Lunchföreläsning: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära 2018-06-19 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Möt världsberömde professor Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. En interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete.
 • Anna Serner en av årets sommarpratare 2018-06-19 En av årets sommarpratare i Sveriges Radio P1 är Anna Serner, VD för Svenska filminstitutet och alumn från Juridicum vid Stockholms universitet.
 • Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning 2018-06-21 Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.
 • Madeleine Leijonhufvud in memoriam 2018-06-12
 • Forskningsdatautredningen föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser 2018-06-07 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger långtgående möjligheter att behandla personuppgifter för forskningsändamål under förutsättning att den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Forskningsdatautredningens särskilda utredare, professor Cecilia Magnusson SJöberg, överlämnade den 5 juni förslag på en kompletterande lagstiftning som möjliggör behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 • Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2018-06-08 Humavetenskapliga området lyser nu ut flera postdoktorstjänster inom humanvetenskaplig miljöforskning, en tvärvetenskaplig satsning som syftar till att stärka fakultetsöverskridande samarbeten och bredda miljöforskningen vid Stockholms universitet
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet: hur den beskrivs, styrks och bedöms 2018-07-13 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? Under workshopen kommer du tillsammans med kollegor att få prova på att identifiera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Alexander Hardenberger tilldelas SCCL-priset 2017 2018-05-21 SCCL-priset för 2017 har tilldelats Alexander Hardenberger för sin examensuppsats vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Handledare har varit professor Peter Westberg.
 • Ny prenumeration på Insolvensrättslig Tidskrift 2018-05-17
 • Ny avhandling: Världsbanken och IMF underminerar arbetsrätten 2018-05-17 Det nyliberala tänkande och instrumentalistiska perspektiv som präglar Världsbanken och Internationella valutafonden tenderar att underminera internationella arbetsrättsliga normer om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar medan den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, med sitt fokus på mänskliga rättigheter, tenderar att främja dessa rättigheter. Det hävdas i en ny avhandling i arbetsrätt från Stockholms universitet.
 • Nyhetsbrev från Humanvetenskapliga området 2018-05-16 Humanvetenskapliga området skickar från och med maj 2018 ut ett nyhetsbrev till medarbetare inom området.
 • BUF på 30 sekunder 2018-05-16 Hans Hayden är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tillika prodekan för Humanistiska fakulteten och ordförande för Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF). Här beskriver han beredningens arbete och målsättning.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A5
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220