Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Något för alla på Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister 2019-10-23 Omkring 2000 personer besökte de cirka 100 utställarna på Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa den 10 oktober. Det gör mässan till den största i sitt slag i Norden. Juristdagarna anordnas av Juridiska föreningen, Stockholm – en organisation för juriststudenter vid Stockholms universitet.
 • Tjänsteutlysning: Amanuenser i rättsvetenskap, grundutbildning (2) 2019-10-21 Juridiska institutionen söker två Amanuenser i rättsvetenskap, grundutbildning Ref.nr SU FV-3266-19. Sista ansökningsdag: 2019-11-07.
 • Stockholmslag vinnare i internationell tävling i skatterätt 2019-10-17 Jessika Svensson, Isak Eriksson och Ella Mustapha, juriststudenter vid Stockholms universitet gick till final i "GTTC Universities Project 2019", en internationell tävling i skatterätt som anordnas av The International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD.
 • Stockholmsstudenter till final i europeisk rättegångstävling om mänskliga rättigheter 2019-10-17 Den 8 november deltar klubb S:t Erik från Juridiska institutionen, Stockholms universitet i finalen av ”Trans-European Moot Court Finals before ECtHR”. Finalen äger rum i Europadomstolen i Strasbourg.
 • Tjänsteutlysning: Adjunkt i straffrätt (tidsbegränsad anställning) 2019-10-15 Juridiska institutionen söker en adjunkt i straffrätt (tidsbegränsad anställning). Sista ansökningsdag: 2019-11-04. Ref.nr SU FV-3274-19
 • Våra barn och andras ungar – ett samtal om barn som flytt 2019-10-15 Integrationen av nyanlända, inte minst barn, är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Men hur har det gått för de barn som kommit ensamma till Sverige? Och hur klarar Sverige av att leva upp till kraven i FN:s barnkonvention? Live-inspelning från Stadsbiblioteket. Medverkande: Pernilla Leviner, Eskil Wadensjö, Anna Lund och Gabriella Ahlström.
 • Tjänsteutlysning: Amanuens till Stockholm Centre for Commercial Law 2019-10-15 Juridiska institutionen söker en amanuens till Stockholm Centre for Commercial Law. Sista ansökningsdag: 2019-11-01. Ref.nr SU FV-3047-19
 • Research Supervision — theory and practice, Spring 2020 (Jan-Feb) 2019-10-16 This course focuses on providing new or experienced doctoral supervisors with the means and opportunity to critically reflect on their supervision in order to learn new skills and generate insights and inspiration through teamwork and engagement. This is a four full-day course. START: Jan 15
 • Ny avhandling: Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning 2019-10-07 I många migrationsärenden som rör barn görs en intresseavvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till familjeliv och privatliv samt intresset av reglerad invandring.
 • Torsten och Ragnar Söderbergs professur tilldelas Peter Wahlgren 2019-10-07 Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019-2023. Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).
 • Utlysning av medel för samverkansinitiativ 2019-10-04 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället inom forskning och utbildning. Ansök senast den 31 oktober 2019.
 • Ny litteratur 2019-10-04 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Digital kompetens för undervisning 2019-10-18 Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt.
 • Omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd 2019-09-26 Av folkrätten följer att flyktingar och migranter som räddas till sjöss inte får återsändas till platser där de riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan allvarlig fara samt att stater har skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter även när de agerar utanför sina egna territorier. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2019-10-09 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 21 november 2019.
 • Utveckla ditt handledarskap — workshopserie om forskarhandledning 2019-09-15 Få nya perspektiv på utmaningar i ditt handledarskap genom att delta i en eller flera workshoppar om forskarhandledning. Nyheter i höstens workshopserie fokuserar på etiskt handledarskap och interkulturell kommunikation. Favorit i repris är workshopen om regler och förordningar för forskarutbildningen just vid Stockholms universitet.
 • Welcome Day for PhD students 2019-09-03 The Welcome Day for PhD students is organised by the Faculty Offices of the Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programmes will be discussed. The day is particularly designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.
 • Forskningsprojekt har tilldelats samverkansmedel från Humanvetenskapliga området 2019-06-18 Forskare vid Kriminologiska Institutionen och Institutionen för Kulturgeografi vid Stockholms universitet har nyligen beviljats samverkansmedel från Områdesnämnden för humanvetenskap. De båda projekten syftar till att genomföra forskningskommunikativa insatser.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220