Av 81 röstberättigade har 46 röster avgivits, varav 46 röstade för valberedningens förslag. Valdeltagandet uppgick till 56,79 %. Här kan du läsa mer om valberedningens förslag.

Kontakt

För frågor om valet, kontakta handläggare Agita Akule-Larsson, agita.akule@juridicum.su.se