Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Fotograf: Sofie Trosell Tillsammans - trots distans 2020-04-04 Stockholms universitet gick över till distansundervisning den 18 mars 2020 med anledning av det svåra smittskyddsläget i landet, orsakat av det nya coronaviruset. För Juridiska institutionen har det varit en turbulent tid på många sätt.
 • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2020-04-02 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 11 maj 2020.
 • Uppsats om förundersökningsbegränsning prisas av Brottsoffermyndigheten 2020-03-30 Roland Johansson tilldelas tredje pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling för sin uppsats med titeln "I vems väsentliga intresse? – Förundersökningsbegränsning i ljuset av positiva förpliktelser i art. 8 EKMR"
 • Tjänsteutlysning: Forskningsamanuens 2020-03-26 Juridiska institutionen söker en forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law. Ref.nr SU FV-1162-20. Sista ansökningsdag: 2020-04-30.
 • Juridikpodd om corona och juridiken 2020-03-12 Juridikpodden leds av Mårten Schultz, professor i civilrätt, och Tove Lindgren, doktorand i familjerätt, från Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. I deras senaste avsnitt hanteras frågan om corona och juridiken.
 • RATS Teater tilldelas samverkansmedel inom satsningen Barn, migration och integration 2020-03-10 Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet har utlyst medel för samverkan med externa aktörer och fokus på barn och unga. RATS Teater står för en av de projektansökningar som beviljats medel.
 • Vad krävs av rätten för att energiförbättringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader bäst ska kunna genomföras utan att byggnadernas kulturhistoriska värden går förlorade? Energikrav i konflikt med lagar om varsamhet 2020-03-05 Vad krävs av rätten för att energiförbättringar i äldre byggnader bäst ska kunna genomföras utan att byggnadernas kulturhistoriska värden går förlorade? Detta undersöker forskare i det nya tvärvetenskapliga projektet REKO.
 • Scenpodden live: Barnkonventionen 2020-03-03 Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär det i praktiken, för forskare, för privatpersoner – och för kulturutövare? Hur kan kulturen möta barnperspektivet och vad innebär scenkonst för alla?
 • Foto: Andrey Popov/Mostphotos Ny bok om AI och grundläggande rättigheter 2020-02-20 Hur spelar egentligen Artificiell intelligens (AI) in på samhället, juridiken och innebörden av att vara människa och medborgare?
 • Språkets performativa kraft 2020-02-13 Ett samtal om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska språkets roll i formandet av världsbilder
 • INSTÄLLT – Migration och myter i media 2020-03-16 Uppdatering: Evenemanget är inställt tills vidare. Hur rapporteras migration och integration i media? Vem flyttar fram retoriken? Och vilken roll spelar sociala medier – följer sociala medier opinionen eller leder de den?
 • Symposium: migration och integration – möte mellan forskning och praktik 2020-03-23 Save the date: Symposium om migration och integration – möte mellan forskning och praktik
 • Pernilla Leviner befordrad till professor 2020-02-03 Den 1 februari befordrades Pernilla Leviner till professor i offentlig rätt. Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum och har ägnat större delen av sin forskargärning åt frågor som rör den rättsliga relationen mellan stat, familj och individen, inte minst barns rättigheter och samhällets ansvar att skapa goda livsvillkor för barn och unga. - Genom att studera rättssystemet ur ett barnrättsligt perspektiv får man syn på saker som annars skulle gå en förbi, säger hon.
 • Bildningspodden live: Om hjärnan 2020-02-26 Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan? Bildningspodden tar tempen på hjärnan tillsammans med Christian Broberger, professor i neurokemi och Hatice Zora, forskare i lingvistik.
 • Nytt avtal öppnar för samarbeten inom AI 2019-12-20 Ett nytt avtal mellan Stockholms universitet och Lindholmen Science Park är nu klart. Hela universitetet får därmed tillgång till nätverket AI Innovation of Sweden.
 • Forskare ska belysa näthat 2019-12-04 Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Fyra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • Nya nätverk på gång inom digital humanvetenskap 2019-12-04 Finns digital humanvetenskap? Vad är det i så fall? Frågorna var grunden i det uppdrag Uno Fors inledde 2016. Nu vet han, och ser en framtid för forskningsfältet.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre: Ett framåtblickande jubileumsfirande 2019-12-04 Dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre beskriver jubileumsåret och hälsar välkomna till Humanistiska fakultetens avslutande jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 2019-11-25 Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).
 • Synliggör din pedagogiska kompetens på universitetets mötesplats för dig som undervisar 2019-11-25 Du har fortfarande möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220