Nyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska fakulteten
 4. Om oss
 5. Nyheter

Nyheter vid juridiska fakulteten

 • Samtalsserie om barns rättigheter 2020-09-25 Den 5, 12 och 19 oktober anordnar Dramaqueen tre samtal om barns rättigheter under rubriken ALDRIG VÅLD, tillsammans med Unga Klara, World Childhood Foundation, Barnrättscentrum och Centrum för barnkultur vid Stockholms universitet. En rad inbjudna forskare och scenkonstnärer medverkar.
 • Rättssäker bevisprövning i skatteprocessen – en omöjlig ekvation? 2020-09-25 De senaste åren har kritik väckts mot hanteringen av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna och debatten har till stor del kretsat kring bevisvärderingen i skattemålen. Caroline Nordklint, jur. dr. i finansrätt vid Stockholms universitet, förklarar i en artikel i Advokaten vad som krävs för att uppnå en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen.
 • Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet 2020-09-24 I januari i år berövades en knappt fyra år gammal flicka livet efter ett domstolsbeslut som medförde att hon fick flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar – ett hem som hon inte varit placerad i sedan födseln på grund av förekomsten av psykisk ohälsa och missbruk. I media har flickan kallats ”Lilla hjärtat”.
 • Medicinsk rätt - en nykomling i juridiken vid Stockholms universitet 2020-09-21 För att möta de rättsliga utmaningarna som finns i vården och som den medicinska utvecklingen i dag ger upphov till i en allt ökande utsträckning, krävs kunskapshöjande åtgärder inom området för hälsa. Därför lanserar Juridiska institutionen nu en ny fristående kurs i medicinsk rätt.
 • Översyn av regelverket för ordningsvakter ska stoppa gängkriminalitet 2020-09-21 Regelverket för ordningsvakter anses vara föråldrat och regeringen har därför tillsatt en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Med som expert är Annika Norée, docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet.
 • David Fisher - berest professor med fokus på mänskliga rättigheter 2020-09-17 David Fisher, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, är aktuell med en ny upplaga av boken "Mänskliga rättigheter: en introduktion" som har blivit en uppskattad lärobok på universitet och högskolor runt om i hela landet.
 • Lediga jobb: Internationell koordinator 2020-09-16 Juridiska institutionen söker en internationell koordinator. SU FV-3280-20. Sista ansökningsdag: 2020-09-30
 • Kulturell evolution ämne för nya kurser 2020-09-10 Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.
 • Forskare från Humanvetenskapliga området deltar i projektet ”Aldrig våld” 2020-09-16 Tidigare i år delade Humanvetenskapliga området ut samverkansmedel till projektet ”Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Som en del av projektet presenteras nu samtal med forskare kring barns rätt till kultur samt pjäsen ”En sten i magen”.
 • Pernilla Leviner är expert i nyinrättat rättsråd 2020-09-02 Barnrättscentrums Pernilla Leviner är med som expert i Barnrättsbyråns nyinrättade rättsråd.
 • Ny professor: Petra Herzfeld Olsson 2020-09-02 Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt, vid Stockholms universitet.
 • Lediga jobb: Universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt 2020-09-02 Juridiska institutionen söker en universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt (tidsbegränsad anställning). SU FV-3093-20. Sista ansökningsdag: 2020-09-30
 • Svensk seger i nordisk juristtävling 2020-08-21 Finalen i 2020 års omgång av den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes den 13 juni i år. Första plats gick till laget Club Södermark som består av sex juriststudenter från Stockholms universitet.
 • Valberedningens förslag 2020-07-06 Valberedningen är nu klar med ett förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter (kategorin lärare) i fakultetsnämnden, forskningsutskottet och utbildningsutskottet. Den 10 till 24 september 2020 är nomineringsperiod för eventuella alternativa förslag (motnomineringar). Valet genomförs elektroniskt från 30 september till 7 oktober 2020.
 • Foto: Mostphoto/Wong Yu Liang Ny rapport: Svårigheter med dataskydd för digitala vårdtjänster 2020-06-15 Antalet digitala vårdtjänster har exploderat under det senaste decenniet men lagstiftningen hänger inte med. Befintlig och tillkommande reglering behöver IT-anpassas, enligt professor Cecilia Magnusson Sjöberg vid Stockholms universitet som är aktuell med en ny SNS-rapport.
 • Ny avhandling om prisets reglering vid bostadshyra 2020-06-09 I en ny avhandling från Stockholms universitet kartläggs utvecklingen av den svenska hyressättningen. I analysen som görs av Haymanot Baheru, framgår att vårt regelverk ofta får ge vika vid kollektiva förhandlingar mellan hyresvärd och en hyresgästorganisation och att hyresavtalsparternas intressen inte alltid blir tillgodosedda på ett adekvat vis.
 • Said Mahmoudi tilldelas medalj av kungen 2020-06-08 Said Mahmoudi, professor emeritus vid Stockholms universitet, har tilldelats H. M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt.
 • Michaela Ribbing tilldelas Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law 2020-06-08 Ragnar Söderbergs stiftelse har beslutat att tilldela universitetslektor Michaela Ribbing ett anslag som Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap. Anslaget täcker en heltidsanställning i två år med möjlighet att verka vid ett utländskt universitet.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21 Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet, har förordnats att ingå som expert i Justitiedepartementets utredning om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06). Förordnandet gäller fr.o.m. den 14 april 2020 tills vidare.

KONTAKT

Juridiska fakultetskansliet

Postadress
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Juridiska fakultetskansliet
Södra huset, A2-A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referensnummer 65220