Dekanus

Jessika van der Sluijs
Professor i civilrätt
Ordförande i fakultetsnämnden
Kontakt

 

Jessika van der Sluijs
Jessika van der Sluijs

 

Prodekanus

Teresa Simon-Almendal
Professor i finansrätt
Ordförande i forskningsutskottet
Kontakt

 

Teresa Simon Almendal
Teresa Simon Almendal
 

 

Prodekanus

Torben Spaak
Professor i allmän rättslära
Ordförande i utbildningsutskottet
Kontakt

Torben Spaak
Torben Spaak