Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Professor Jessika van der Sluijs är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott: utbildningsutskottet, vari professor Torben Spaak,  prodekanus, är ordförande, och forskningsutskottet, vari professor Teresa Simon-Almendal, prodekanus, är ordförande. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Många beslut tar dessutom dekanus och prodekaner, på delegation, vid sidan av sammanträdena med nämnd respektive utskott.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning för mandatperioden 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 •     Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande
 •     Torben Spaak, vice ordförande
 •     Teresa Simon-Almendal
 •     Petra Herzfeld Olsson
 •     Claes Lernestedt
 •     Anna Kaldal
 •     Roger Persson
 •     Björn Lundqvist

Suppleanter

 • Jori Munukka
 • Pål Wrange
 • Kavot Zillén

Studeranderepresentanter

 • Edith Lalander, forskarstud. (ord.)
 • Nima Nikaein, jur.stud. (ord)
 • Sophia Aleman, jur.stud. (ord.)
 • Marie Kagrell, forskarstud. (suppl.)
 • Victor Nåhls, jur.stud. (suppl.)
 • Evelina Siska, jur.stud (suppl.)