Representanter:

Juridiska fakulteten: professor Marie Sandström, prodekanus

Humanistiska fakulteten: professor Karin Helander, prodekanus

Samhällsvetenskapliga fakulteten: professor Gunnel Forsberg, prodekanus