Valberedningen består av följande ledamöter: professor Peter Melz (ordförande), professor Cecilia Magnusson, professor Wiweka Warnling Nerep, samt professor Mauro Zamboni.

Valberedningen föreslår följande personer:

Dekanus och prodekaner

Dekanus och prodekaner utses av rektor efter förslag efter val bland de röstberättigade.

 • Dekanus: professor Jessika van der Sluijs
 • Prodekanus tillika ordförande i forskningsutskottet: professor Teresa Simon Almendal
 • Prodekanus tillika ordförande i utbildningsutskottet: professor Torben Spaak

Juridiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Dekanus och prodekaner är självskrivna ledamöter i fakultetsnämnden.

 • professor Claes Lernestedt
 • professor Christina Ramberg
 • professor Pål Wrange
 • universitetslektor Pernilla Leviner
 • universitetslektor Björn Lundqvist

Suppleanter:

 • professor Jori Munukka
 • professor Per Jonas Nordell
 • universitetslektor Gustaf Sjöberg

Forskningsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Prodekanus är självskriven ledamot av forskningsutskottet.

 • professor Mårten Schultz
 • professor Peter Wahlgren
 • universitetslektor Åsa Hellstadius
 • universitetslektor Anna Kaldal
 • universitetslektor Mark Klamberg

Suppleanter:

 • professor Antonia Bakardhieva Engelbrekt
 • universitetslektor Jack Ågren

Utbildningsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Prodekanus är självskriven ledamot av utbildningsutskottet.

 • professor Roger Persson Osterman
 • universitetslektor Elisabeth Ahlinder
 • universitetslektor Laura Carlsson
 • universitetslektor Mia Carlsson
 • universitetslektor Åsa Örnberg

Suppleanter:

 • universitetslektor Johan Schelin
 • universitetslektor Andrea Sundstrand.

 

Inga motnomineringar har inkommit under den fria nomineringsperioden. Valet sker elektroniskt mellan 5-12 oktober. Det finns mer information om valet i den länkade artikeln nedan.