Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Professor Jessika van der Sluijs är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott: utbildningsutskottet, vari professor Torben Spaak,  prodekanus, är ordförande, och forskningsutskottet, vari professor Teresa Simon-Almendal, prodekanus, är ordförande. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Många beslut tar dessutom dekanus och prodekaner, på delegation, vid sidan av sammanträdena med nämnd respektive utskott.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning för mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamöter

 •     Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande
 •     Torben Spaak, vice ordförande
 •     Teresa Simon-Almendal
 •     Claes Lernestedt
 •     Christina Ramberg
 •     Pål Wrange
 •     Pernilla Leviner
 •     Björn Lundqvist

Suppleanter

 • Jori Munukka
 • Per Jonas Nordell
 • Kavot Zillén

Studeranderepresentanter

 • Hevi Dawody Nylén, forskarstud. (ord.)
 • Ellinor Hedgren Rylander, jur.stud. (ord. VT20)
 • Bekka Tarabay, jur.stud. (ord. HT20)
 • Siri Telmen, jur.stud. (ord.)
 • Tim Holappa, forskarstud. (suppl.)
 • Nicolas Kitzler, jur.stud. (suppl.)
 • Emma Johansson, jur.stud (suppl.)