Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Professor Jessika van der Sluijs är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden.

En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott, utbildningsutskottet och forskningsutskottet. Ärenden till nämnden och utskotten bereds av Juridiska fakultetskansliet.

Sammanträden

Datum för nämndens sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning för mandatperioden 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 •     Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande
 •     Torben Spaak, vice ordförande
 •     Teresa Simon-Almendal
 •     Petra Herzfeld Olsson
 •     Claes Lernestedt
 •     Anna Kaldal
 •     Roger Persson
 •     Björn Lundqvist

Suppleanter

 • Jori Munukka
 • Pål Wrange
 • Kavot Zillén

Studeranderepresentanter

 • Edith Lalander, forskarstud. (ord.)
 • Nima Nikaein, jur.stud. (ord)
 • Sophia Aleman, jur.stud. (ord.)
 • Marie Kagrell, forskarstud. (suppl.)
 • Victor Nåhls, jur.stud. (suppl.)
 • Evelina Siska, jur.stud (suppl.)