Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av professorer, lektorer och biträdande lektorer i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets anställningsordning.

Lärarförslagsnämnden bereder vidare ärenden om  befordran från lektor till professor samt docentärenden.

Se även Arbetsordning för lärarförslagsnämnden (97 Kb)

 

 

Ledamöter

Mandatperioden 2018-01-01 till 2020-01-31

Ordinarie Gruppsuppleanter
Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande Laura Carlson
Torben Spaak, förste prodekanus, vice ordförande Anna Kaldal
Jori Munukka  
Roger Persson Österman  
Studeranderepresentanter  
Juris studerande Hanna Sahlin Juris studerande Camilla Stein
Forskarstuderande Dafne Barkestad Forskarstuderande Marie Jarnesand