Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av professorer, lektorer och biträdande lektorer i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets anställningsordning.

Lärarförslagsnämnden bereder vidare ärenden om  befordran från lektor till professor samt docentärenden.

Se även Arbetsordning för lärarförslagsnämnden (97 Kb)

 

 

Ledamöter

Mandatperioden 2018 - 2020

Ordinarie Gruppsuppleanter
Jessika van der Sluijs, dekanus, ordförande Laura Carlson
Torben Spaak, förste prodekanus, vice ordförande Anna Kaldal
Jori Munukka  
Roger Persson Österman  
Studeranderepresentanter  
Jur.stud Nicolas Kitzler Jur.stud. Helena Eriksson
Forskarstuderande Dafne Barkestad Forskarstuderande Marie Jarnesand