Stiftelsen grundades 1982 genom en donation från framlidne professor Jan Hellner. Stiftelsen har till ändamål att främja den rättsvetenskapliga forskningen vid fakulteten, särskilt genom att understödja yngre forskares internationella och tvärvetenskapliga kontakter.

Stiftelsens huvudsakliga verksamhet har sedan grundandet varit anordnandet av studieresor för doktorander till olika juridiska institutioner vid utländska universitet och andra institutioner i dessa länders rättssystem. Utöver anordnandet av studieresor kan doktorander och yngre forskare även söka om bidrag från stiftelsen till exempelvis resor, anordnande av workshops eller inbjudan av gästforskare. Stiftelsen ger också  årliga bokbidrag till doktorander och yngre forskare vid Juridiska institutionen.


Styrelse

Ordinarie ledamöter: universitetslektor Pernilla Leviner (ordförande), universitetslektor Elisabeth Ahlinder och forskarstuderande Alexander Unnersjö
Suppleanter: professor Peter Melz, professor Jori Munukka och forskarstuderande Emelie Kankaanpää Thell